Kategorisiz
Yorum yapılmamış

Sinyal İzolatör

Sinyal izolatörleri, endüstriyel sistemlerde sinyal iletimi sırasında elektriksel ayrılmayı sağlayan cihazlardır. Elektriksel izolasyon, sinyallerin birbirine karışmasını önleyerek, güvenlik, sinyal bütünlüğü ve sistem performansı açısından önemli bir rol oynar. Bu makalede, endüstriyel sinyal izolatörlerinin işlevleri, çalışma prensibi ve yaygın uygulama alanları incelenecektir.

I. İşlevleri: Endüstriyel sinyal izolatörlerinin temel işlevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Elektriksel İzolasyon: Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon sağlar. Bu, sinyallerin galvanik olarak ayrılmasını sağlar ve potansiyel farklılıklarından kaynaklanabilecek zararlı etkileşimleri engeller.
 2. Gürültü ve Parazit Önleme: Endüstriyel ortamlarda sinyaller, elektromanyetik girişim ve parazitlerden etkilenebilir. Gürültü ve parazitleri engelleyerek, sinyal bütünlüğünü korur ve doğru veri iletimini sağlar.
 3. Toprak Hatalarını Önleme: Sistemler arasındaki toprak hataları, istenmeyen gerilim düşmelerine ve hatalı çalışmalara neden olabilir. Toprak hatalarını önleyerek, sistem güvenliğini artırır.

II. Çalışma Prensibi: Genellikle optokuplörler veya transformatörler kullanılarak çalışır. İki temel prensip şunlardır:

 1. Optokuplörler: Optokuplörlerde, giriş ve çıkış arasında optik bir bağlantı vardır. Giriş tarafındaki bir ışık vericiden yayılan ışık, bir optik izolasyon bariyerini aşarak, çıkış tarafındaki bir fotodiyoda düşer. Bu şekilde, elektriksel olarak ayrılmış iki devre arasında sinyal iletimi gerçekleştirilir.
 2. Transformatörler: Transformatörlerde, giriş ve çıkış devreleri birbirinden manyetik olarak ayrılır. Giriş taraftaki bir transformatör, sinyali indükleyerek bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan, çıkış tarafındaki başka bir transformatör tarafından algılanır ve sinyal çıkışında yeniden oluşturulur.

III. Uygulama Alanları: Geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılır. Bazı yaygın uygulama alanları şunlardır:

 1. Endüstriyel Otomasyon: Fabrika otomasyon sistemlerinde, sensörlerden gelen sinyallerin kontrolörler ve sürücüler arasında izole edilmesi gereklidir. Bu sistemlerde sinyal iletimini güvenli ve hatasız hale getirir.
 2. Güç Dağıtımı: Yüksek gerilimli güç sistemlerinde, düşük gerilimli kontrol sistemlerinin korunması ve güvenliği için sinyal izolatörleri kullanılır. Bu, izole sinyallerin güvenli bir şekilde dağıtım ve iletimini sağlar.
 3. Veri Toplama ve Ölçüm: Veri toplama ve ölçüm sistemlerinde, hassas sinyallerin doğru ve güvenli bir şekilde kaydedilmesi önemlidir. Bu sistemlerde sinyal bütünlüğünü koruyarak doğru ölçüm sonuçları elde edilmesini sağlar.

Elektriksel izolasyonun sağlanması ve sinyal bütünlüğünün korunması için önemli bir rol oynar. Elektrik güvenliği, veri iletimi doğruluğu ve sistem performansı açısından kritik olan endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. Optokuplörler ve transformatörler gibi farklı çalışma prensiplerine dayanan çeşitli sinyal izolasyon teknolojileri mevcuttur. Bu teknolojiler, endüstriyel sistemlerin güvenli ve verimli çalışmasına katkıda bulunur.

IV. Sinyal İzolatörlerinin Avantajları:

 1. Elektriksel Güvenlik: Elektriksel izolasyon sağlayarak personel ve ekipman güvenliğini artırır. Yüksek gerilim veya potansiyel farklılıkları nedeniyle oluşabilecek kazaları önler.
 2. Gürültü ve Parazit Engellemesi: Endüstriyel ortamlarda sinyaller, elektromanyetik girişim, yüksek akım devrelerinden kaynaklanan parazitler veya toprak hataları nedeniyle bozulabilir. Sinyal izolatörleri, bu etkileri engelleyerek sinyal bütünlüğünü korur ve doğru veri iletimini sağlar.
 3. Galvanik Ayırma: Galvanik izolasyon, sinyallerin birbirinden etkilenmeden iletilmesini sağlar. Bu, farklı potansiyellere sahip devreler arasında güvenli ve hatasız veri iletimini mümkün kılar.
 4. Yüksek Yalıtım Kapasitesi: Genellikle yüksek izolasyon gerilimi değerlerine sahiptir. Bu, farklı gerilim seviyeleri arasında bile güvenli iletişim sağlar.
 5. Uzun Mesafe İletişimi: Sinyal izolatörleri, uzun mesafelere sinyal iletebilme kabiliyetine sahiptir. Bu, kontrol sistemleri ve sensörler arasındaki uzak mesafelerde bile güvenli veri iletimini mümkün kılar.

V. Sinyal İzolatörleri ve Standardizasyon:

Güvenilirlik ve uyumluluk açısından belirli standartlara uymalıdır. Örneğin, IEC 61010 standardı, endüstriyel elektrikli ölçüm, kontrol ve laboratuvar cihazlarının güvenlik gereksinimlerini belirler. Sinyal izolatörleri, bu tür standartlara uygun olarak tasarlanmalı ve test edilmelidir.

Elektriksel izolasyon ve sinyal bütünlüğü sağlayarak endüstriyel sistemlerin güvenli ve hatasız çalışmasını sağlar. Elektrik güvenliği, veri doğruluğu ve sistem performansı açısından kritik öneme sahiptir. Optokuplörler ve transformatörler gibi farklı çalışma prensiplerine dayanan çeşitli sinyal izolasyon teknolojileri mevcuttur. Her uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak, doğru sinyal izolatörü seçilmeli ve standartlara uygun olarak entegre edilmelidir. Bu şekilde, endüstriyel sistemlerin güvenliği ve verimliliği artırılabilir.

sinyal izolatörü

VI. Sinyal İzolatörü Seçimi:

Doğru sinyal izolatörünü seçmek, uygulama gereksinimlerini karşılamak ve optimum performans sağlamak için önemlidir. Seçim sırasında dikkate almanız gereken bazı faktörler:

 1. İzolasyon Gerilimi: Uygulamanızın gerektirdiği izolasyon gerilimini belirlemek önemlidir. Sinyal izolatörünün, izole edilmesi gereken sinyallerin gerilim seviyelerini karşılaması gerekir.
 2. Bant Genişliği: Sinyal izolatörünün bant genişliği, sinyal frekanslarının iletimi için yeterli olmalıdır. Yüksek frekanslı sinyalleri iletmek için geniş bant genişliğine sahip bir izolatör seçmek gerekebilir.
 3. Giriş/Çıkış Tipi: İzolatörün, giriş ve çıkış arayüzlerinin uygulamanızla uyumlu olması önemlidir. Analog sinyaller, dijital sinyaller veya belirli iletişim protokollerini destekleyen izolatörler arasından seçim yapabilirsiniz.
 4. Yalıtım Direnci: Sinyal izolatörünün yalıtım direnci, sinyal izolasyonunun etkinliğini belirler. Düşük yalıtım direnci, istenmeyen sinyal geçişine ve bozulmalara yol açabilir, bu nedenle yüksek yalıtım direncine sahip bir izolatör seçmek önemlidir.
 5. Ortam Koşulları: Uygulama ortamının özelliklerini göz önünde bulundurun. Sinyal izolatörünün çalışma sıcaklık aralığı, nem ve titreşim toleransı gibi faktörler, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından önemlidir.

VII. Sinyal İzolatörleri ve Endüstri 4.0:

Endüstri 4.0 devriminde, otomasyon ve veri paylaşımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda önemli bir bileşen haline gelir. Veri toplama, iletişim ve kontrol sistemleri arasında güvenli ve doğru sinyal iletimi sağlar. Endüstri 4.0 uygulamalarında, izolatörler, akıllı fabrikalar, IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemleri ve diğer endüstriyel ağlarda kullanılarak verimlilik, izlenebilirlik ve güvenlik sağlar.

Elektriksel izolasyonu sağlayarak sinyal bütünlüğünü korur ve güvenli bir iletişim sağlar. Doğru izolatörünün seçimi, uygulamanın gereksinimlerini karşılamak ve sistemin güvenliğini sağlamak için önemlidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte, endüstriyel sistemlerin daha verimli, güvenli ve bağlantılı hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

GM International

GM International ise bir elektronik bileşenler üreticisidir. Şirket, 1973 yılında İtalya’da kurulmuştur ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. GM International, sinyal izolatörleri, manyetik çekirdekler, transformatörler, sensörler, devre kesiciler, röleler ve diğer elektronik bileşenler gibi ürünler üretir.

GM International, endüstriyel otomasyon, enerji, telekomünikasyon, medikal ve savunma gibi çeşitli sektörlere ürünler sağlamaktadır. Şirket, kaliteli ve güvenilir ürünler üretme konusunda iyi bir itibara sahiptir ve uluslararası pazarda geniş bir müşteri tabanına sahiptir.

Bu bilgiler doğrultusunda, sinyal izolatörleri elektrik devrelerinde sinyalleri izole etmek ve parazitlenmeyi önlemek için kullanılan cihazlardır. GM International ise elektronik bileşenler üreten bir şirkettir ve sinyal izolatörleri gibi çeşitli ürünler sunmaktadır.

Kategorisiz
Yorum yapılmamış

GM INTERNATIONAL

Join GMI #livewebinar “A review of the latest #IEC 60079 and 80079 electrical and mechanical standards for #Ex equipment and installations” – February 2nd, 7 AM CET. Register now: https://lnkd.in/dYRztHi

We will review the relevant #IEC standards for #hazardous locations and equipment and highlight what is in these #standards that everyone involved in #Ex should be aware of including manufacturers, users and suppliers of #Ex equipment and installations.

Speakers: Robert Johnson Paolo Landrini

standards #IEC #hazardousarea #safearea #equipments #electricalstandards #mechanicalstandards #safety #technologyforsafety

GMI #livewebinar0 katılın “#Ex2 ekipman ve tesisler için en son #IEC1 60079 ve 80079 elektrik ve mekanik standartların bir inceleme” – 2 Şubat, 07:00 CET. Şimdi kayıt: https://lnkd.in/dYRztHi

hazardous4 konumları ve ekipmanları için ilgili #IEC3 standartlarını gözden geçireceğiz ve #Ex6 katılan herkesin #Ex7 ekipman ve tesisat üreticileri, kullanıcıları ve tedarikçileri de dahil olmak üzere farkında olması gereken bu #standards5 ne olduğunu vurgulayacağız.

Konuşmacılar: Wwf9w0 Wwf9w1

standards8 #IEC9 #hazardousarea10 #safearea11 #equipments12 #electricalstandards13 #mechanicalstandards14 #safety15 #technologyforsafety16

Kategorisiz
Yorum yapılmamış

Omron Sensors

Omron sensors, 12 farklı adet sensör çeşidine sahiptir. Üretim alanlarında meydana gelen konum, uzunluk, yükseklik, yer değişimi, görünüm değişiklikleri gibi çeşitli olayları algılar. Bunları ölçüp, analiz ederek işler. Aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek olayları tahmin edebilir ve önlemesi için katkıda bulunabilir.

Omron Sensors Çeşitleri

Fiber Sensörler : Amplifikatörden gelen ışık, dar alanlarda ve sınırlı erişimi olan bölgelerde tespit edilmek üzere fiber hat üzerinden iletilir. Alt dallarını şöyle görelim;

 • Elyaf Üniteleri : Çok çeşitli şekiller, çevre dirençler ve özel kirişler olan bu üniteler ihtiyaçlarını karşılayabilir.
 • Fiber Yükseltici : Basit kullanım ve yüksek performansa sahip bu üniteler işinize ve mekanınıza göre tercih edilebilir.
 • Sensör İletişim Üniteleri : Omron Sensors için iletişim sağlamaktadır.

Fotoelektrik Sensörler : Bu tip sensörler, foto-optik iş parçalarını algılamaktadırlar. Dağınık yansıtmalı, çapraz yansıtmalı, retro yansıtıcı ve mesafe ayarlı Omron Sensörler ile dahili ve ayrı olarak bir çok çeşit imkanı sunmaktadır.

 • Ayrı Amplifikatör : Bu tip, küçültme ve ayarlamayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.
 • Dahili Amplifikatör
 • Dahili Güç Kaynağı : Geniş bir AC ve DC güç kaynağı kullanabilmektedir. Ayrıca sizin için toplam maliyetin düşmesine yardımcı olacaktır.
 • Alan Sensörleri : Geniş alanları algılamak için kullanılan çok ışınlı bir sensördür. Algılamak için alanınızı ve genişliğinizi kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Yer Değiştirme ve Ölçüm Sensörleri : Bu sensörlerdeki amaç mesafeyi ve yüksekliği ölçmek için kullanılmasıdır. Lazer sensörler, LED sensörler, Ultrasonik sensörler ve daha fazlası bu çeşitliliklere sahiptir.

 • Yüksek Hassasiyetli Ölçüm Sensörü : Nano boyutlarda ölçüm çözünürlüğü sunmaktadır. Ultra Kompakt, beyaz ışık konfokal sensörleri uzun menzilli algılama lazer sensörleri bulunmaktadır.
 • Yer Değiştirme Sensörleri : Gelişmiş algılama performansı ile herkes kolayca kullanabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Temas, yakınlık ve diğer algılama yöntemleri mevcuttur.
 • Profil Ölçüm Sensörleri : Adımların, genişliklerin, eğimlerin ve diğer tüm şekillerin iki boyutlu bir şekilde algılanmasını sağlamaktadır.

Görme Sensörleri ve Makine Görme Sistemleri : Karakter denetimleri, konumlandırma, kusur denetimleri gibi durumları analiz eder.

 • Görüş Sistemi
 • PC Görme Sistemi
 • Akıllı Kamera
 • Endüstriyel Kameralar
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Lens
 • Diğer Görme Sensörleri

Kod Okuyucular ( OCR ) : İki boyutlu kodları veya barkodları okuyabilmektedir. Alt dalları ise şöyledir;

 • Kod Okuyucular
 • Doğrulama Sistemleri
 • OCR

Omron Sensors

Yakınlık Sensörleri : Demir ve demir haricindeki metal cisimleri tespit etmek amacıyla yüksek frekanslı bir salınım kullanılan modellerde ve metal olmayan cisimleri tespit etmek için kapasitif modellerde bulunur. Bu modeller çevre direnci , ısı direnci, kimyasal maddelere karşı direnç ve suya karşı dirençli olarak bulunmaktadır.

 • Silindirik
 • Dikdörtgen Biçiminde
 • Ayrı Amplifikatör
 • Kapasitif

Fotomikro Sensörler : İş parçalarını tespit etmek amacıyla, kompakt ve düşük maliyetli bir yöntem sunar. Bir çok model sizlere sunulmaktadır.

 • Yuva Tipi
 • Kirişten
 • Yuva Tipi / Yansıtıcı
 • Sınırlı Yansıtıcı
 • Cisimden Yansımalı
 • Reflektörlü
 • Özel Uygulamalar İçin
 • Çevresel Aygıtlar

Rotary Enkoderler : Bu enkoderler, dönme sayısını, dönme açısını ve dönme pozisyonunu ölçmektedirler.

 • Artan
 • Kesin, Mutlak
 • Doğrudan Ayrımcılık Birimi
 • Çevresel Aygıtlar

Ultrasonik Sensörler : Şeffaf filmler, cam ve plastik şişeler, ultrasonik dalgalar gibi şeffaf nesnelerin karşılıklı ve ya yansıtıcı sensörler kullanılarak kararlı bir düzeyde algılanmasını sağlamak amacıyla kullanıma sunulur.

Basınç ve Akış Sensörleri : Sıvıların ve gazların basınçlarını algılamaktadırlar. Ayrıca sıvıların akış hızını algılama ihtiyacını da görür.

Kontak ve Sıvı Kaçak Sensörleri : Nesnelere fiziksel olarak temas ederek, temas ettiği nesneyi tespit eder.

Durum İzleme Sensörleri : Bu sensörler, tesislerin ve ekipmanların sağlık durumunu sürekli olarak ölçer. Yani bu durumu görselleştirir ve anormallik var ise bunları bildirir. Bunlar sensörler ve yükselticilerden oluşturulmaktadırlar.

Arya Otomasyon Sistemleri olarak sizlere en iyi ürün tedariği ve hizmeti verebilmenin gururunu yaşıyoruz. Omron Sensors ve diğer tüm hizmetler için lütfen bizlerle iletişime geçin.

Telefon : +90 552 207 53 54
Sabit Hat : +90 212 813 05 50

Kategorisiz
Yorum yapılmamış

Omron Relays

Omron Relays, 7 farklı modelden oluşturulmaktadır. Her model farklı amaçlar ve farklı ürünlere sahip olmaktadır. Sizlerle bu modellerin özelliklerini, amaçlarını ve ürünleri hakkında sizlere sunacağımız imkanlardan bahsedeceğiz.

general purpose relay
Genel Amaçlı Röleler : İçerisinde 3 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar kontrol paneli için, dahili için ve özel amaçlar içindir. Bunları tek tek inceleyelim.

 • Kontrol Paneli için : Kontrol paneline veya paneldeki ortama bağlı olarak çeşitli özelliklere ve uygulamalara uyacak şekilde doğrudan yük anahtarlama amacıyla mevcutturlar.
 • Dahili için : Çok kutuplu röleler, yüksek kapasite ve yüksek dielektrik dayanımı sağlamaktadır. Motorun özelliklerine göre seçici şekilde kullanılır.
 • Özel Amaç için : Motor sürücülerin çalışması için kullanılmaktadır.

omron safety relays
Güvenlik Röleleri : Bu tip röleler, tesisler ve ekipmanlar için güvenlik devrelerini oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılır. Temas kaynağını tespit etmek için zorla yönlendirilmiş bir mekanizma bulunur.


omron terminal relays
Terminal Röleleri : Omron Relays, kontrol panellerinde yerden tasarruf sağlamak için tercih edilir. Çıkış arayüzleri için ideal sonuçlar sağlar.


io relay
G / Ç Röle Terminalleri : PLC ve diğer cihazları birbirine bağlamak için kolay bir yoldur. Ayrıca kontrol panelinde kablolama en aza indirgenmeye yardımcı olur.


Solid-state Relays
Katı Hal Röleleri : Yüksek hız ve yüksek frekansta çalışmaya imkan vermektedir. Yarı iletkenlerin kullanıldığı temassız rölelerdir. Bu tip röleler içinde 3 farklı biçime ayrılmaktadırlar. Bunlar, ısıtıcı kontrolü için, üç fazlı motorlar için ve soket-eklenti tipi içindir. Bunların detaylarını inceleyelim.

 • Isıtıcı Kontrolü için : Bazı makineler için ( yeniden akış fırınları, kalıplama makineleri, sinterleme fırınları ) yüksek hassasiyet ve yüksek frekanslı sıcaklık kontrolü sağlamaktadır.
 • Üç Fazlı Motorlar için : Ani motor çalışmasını engellemek ve mekanik yoğunluğu azalatmak için yumuşak başlatma ve durdurma eylemleri gerçekleşir. Diğer uygulamalar için ideal bir tiptir.
 • Soket-Eklenti Tipi : Yüksek frekanslı anahtarlama, kontrol cihazları ile sinyal değişimi ve diğer I/O uygulamaları için tercih edilir.

Low Voltage Switching Gears
Alçak Gerilim Anahtarlama Dişlileri : Motor uygulamaları ile uyumlu bir haldedir. Örneğin; motor kontaktörleri, termal röleler ve yardımcı röleler ile beraberinde geniş bir ürün alanına sahiptir.

Omron Relays Ürünleri

Güvenlik Röleleri
G7SA
G7S-E
G7Z
Terminal Röleleri
G3S4
G6B-4ND
G6D-F4PU / G3DZ-F4PU / G6D-F4B
I / O Röle Terminalleri
G70V
G7TC
G70A
G70D-SOC08
XW2Z-R
G70D-VSOC16 / VFOM16
OS16 / OS08 / P7TF-IS16
Alçak Gerilim Anahtarlama Dişlileri
J7KC Series
J7MC Series
J7TC Series
J7KCA Series

Arya Otomasyon Sistemleri olarak sizlere sunacağımız ve sunduğumuz her ürünün tedariğini bizden öğrenebilirsiniz. Bizimle sürekli iletişimde kalıp, gerekli bilgileri temin edebilirsiniz. Omron Relays denilince akıllara geldiğimizi gururla söylemek isteriz. Bizlere mail adresinden veya +9 0552 207 53 54 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kategorisiz
Yorum yapılmamış

Omron Sensor

Sensör Nedir ?

Omron sensor ve diğer sensörlerden bahsetmeden önce sizlere sensörün tanımını yapmak isteriz. Sensörler, ortamdaki fiziki olayları yani sıcaklık, uzaklık, basınç gibi etkenleri algılamaktadır. Bazı yerlerde algılayıcılar olarak bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu ortamlarda elektrik – elektronik cihazları birbirlerine bağlama görevi görürler. Bir nevi köprü görevindedirler.

Şimdi sizlere Omron sensor ve çeşitlerinden bahsedelim.

Omron Sensor Çeşitleri

10 farklı omron sensor çeşidi bulunmaktadır. Bunları sıralayarak sizlere açıklamalarını yapalım.

 • Fotoelektrik Sensörler : Bu tip sensörler standart uygulama ve özel uygulama olarak ikiye ayrılır. Standart uygulama sensörler, daha uzun mesafe, kompakt kare, minyatür, silindirik, çatal tiplerine sahiptir. Ürünlerinden bazıları ise E3Z / E3ZM / E3S-CL / E3FC ve diğerleridir. Özel uygulama sensörler ise yapısal nesne algılama, yağ dayanımlı, yüksek hassasiyetli pozisyonlandırma ve algılama, çoklu gerilim güç kaynağı, şeffaf algılama tiplerine sahiptir. Ürünleri ise E3ZM-C / E3ZM-B / E3ZR-C / E3Z-B ve diğerleridir.
 • Baskı İşareti ve Renk Sensörleri : Karmaşık algılama ve gelişmiş özellikler, kolay öğretilen renk algılama sensörü, yüksek performanslı renk algılama tipleri mevcuttur. Ürünleri ise E3S-DC / E3ZM-V / Xpectia-Lite / FQ2-CLR / E3NX-CA’dır.
 • Işık Bariyerleri ve Alan Sensörleri : Alan izleme, asansör ışık bariyerleri, nesne algılama, ölçüm ışık bariyerleri bu sensörün tipleridir. Ürünleri ise F3EM2 / F3ET2 / E32 Alan İzleme / F3E’dir.
 • Fiber Optik Sensörler : Bu sensörde fiber sensör başlıklarında gelişmiş çevresel direnç, genel uygulama, özel nesneler ve kurulumlar uygulamaları bulunmaktadır. Fiber amplifikatörlerinde ise gelişmiş fonksiyonellik ve kolay kullanım bunun uygulamalarıdır.

Omron Sensor Çeşitleri

 • Endüktif Sensörler : Kompakt, silindirik, minyatür, kare-blok stili, daha uzun mesafe, özel model tipleri vardır. Arayüz olarak IO-Link, 2 kablolu ve 3 kablolu olarak karşınıza çıkmaktadır. Ürün olarak sizlere E2B / E2E NEXT 3-wires / E2E-IL / E2EQ-IL / E2E NEXT 2-wires / E2EQ NEXT 2-wires / E2A / E2A-S / E2A-4 / E2A3 sunabiliriz.
 • Ölçüm Sensörleri : Konum, çap, genişlik, profil ve yer değiştirme ölçüm tipleri bulunmaktadır. Ürünlerden ise ZW serisi / ZX2 / ZX1 / ZX-L / ZX-T / ZX-GT / ZS-HL / ZX-E / ZG2 mevcut şekilde bulabilirsiniz.
 • Mekanik Sensörler ve Limit Switchleri : Tip olarak bağlantı ve kablolama şekilleri, güvenlik uygulaması, kompakt, montaj şekli ve delik çeşitleri ve standart verileri mevcuttur. Sizlere WL-N / D4C / ZC / Z / D4E / D4MC / ZE / ZV / D4E / SHL / D4ER-N / D4N / D4B / D5B ürünlerini sunabiliriz.
 • Döner Enkoderler : Artımsal ve mutlak çıkışları olan bu enkoderlerde, güçlü, küçük çaplı mil, standart mil ve içi çukur şaft tipleri bulunmaktadır. Ürünlerden bazıları ise E6A2-C / E6B2-C / E6F-C / E6H-C olarak sunulabilmektedir.
 • Proses Sensörleri : Basınç ve akış kontrolü tipleri bulunur. Ayrıca E8FC akış sensörleri ve E8PC basınç sensörleri ürünlerini bulabilirsiniz.

Tüm Omron Sensor Çeşitleri ve Görselleri

Arya Otomasyon Sistemleri olarak sizlere en iyi desteği sağlamayı hedefledik. Bizimle her zaman iletişimde kalabilir ve sorularınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. Omron sensor ve tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık.

Kategorisiz
Yorum yapılmamış

Omron Relay

Omron
Omron Relay

Omron relay bir çok farklı modeli bulunmakla beraberinde, en iyi relay markası olan Omron’u tercih ediyoruz. 9 Farklı kullanımı olan Omron Relay ile ilgili kullanım alanlarının bilgilerini vereceğiz.

Kullanım amaçlarına göre seçeceğiniz relay şunlar olabilmektedir;

 • Özel Amaç için : Motor sürücülerinin alternatif bir şekilde çalışması için kullanılabilmektedirler.
 • Dahili için : Çok kutuba sahip röleler yüksek dielektrik ve kapasite dayanımı sağlamaktadır. Kompresör, ısıtıcı veya motorun özelliklerine göre seçici olarak kullanılmaktadır.
 • Kontrol Paneli için : Kontrol paneli veya bir panelin içerisine bağlı olarak çeşitli uygulama yöntemleri ile uyacak şekilde direkt olarak yük anahtarlamaya yönelik olan dizi kontrolü amacıyla geniş bir ürün alanı vardır.

Dahili için içerisinde güç relaylarının bulunduğunu belirtmek isteriz. Genel amaçlı yani yukarıdaki röle tipleri G / Ç röleleri, güç röleleri, mandallama röleleri ve cırcır röleleri olabilir.

Omron Relay Modelleri

DC Güç Röleleri : Omron genel amaçlı rölelerinde mekanik göstergeler ve basarak test et düğmeleri bulunmaktadır.
Genel Amaçlı Röleler : Mekanik göstergeler ve basarak test et düğmeleri bu tip röleler içinde geçerlidir.
PCB Güç Röleleri : Endüstri için standart belirlenir ve çeşitli temaslar sayesinde 30A değerine kadar anahtarlama kapasitesi bulunmaktadır.
PCV Otomotiv Röleleri : 5A ile 40A arasında ve elektrikli camlar, sunroof gibi elektrikli malzemeleri kumandaları motor ters uygulaması yapmaktadır.
MOSFET Röleleri : Katı hal için ölçüt belirlemektedir. Otomatik üretimdeki son gelişmeleri kullanırlar.
Yüksek Frekans Röleleri : Olabilen en yüksek frekansı elde etmek için yenilikçi üç katmanlı mikro şerit tipi iletim hattıdır.
PCB Sinyal Röleleri
PCB Katı Hal Röleleri :
Hızlı yanıt ve yüksek anahtarlama oranının ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılır. Uzun ömürlü ve güvenlik gerektirir.
Eklenti Otomotiv Röleleri

Omron Relay Modelleri ve Ürünleri

DC Güç RöleleriGenel Amaçlı RölelerYüksek Frekans Röleleri
G9EJ / G9EJ-1-EG2RS / G7J / G7L / G7L-PV
G7SA / LY / MY
G6K-RF
MOSFET Röleleri PCB Otomotiv RöleleriPCB Güç Röleleri
G3VM-seriesG8N1 / G8ND2 / G8NWG2R / G2RG / G2RL
G2RL-E2 / G4A / G4W
PCB Sinyal RöleleriPCB Katı Hal RöleleriEklenti Otomotiv Röleleri
G5V-1 / G5V-2 / G6A
G6E / G6J-Y / G6K
G3DZ / G3M / G3MC / G3R-G3RD
G3S-G3SD
G8HL / G8HN
G8JN / G8JR

Ürünler ve tüm detaylı bilgi için Arya Otomasyon olarak sizlere her zaman yardımcı olmaktan gurur duyarız. Omron relay ve tüm bu diğer ürünleri için bizimle iletişime geçin.

Kategorisiz
Yorum yapılmamış

Omron H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC Analog Zaman Rölesi

H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC
H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC

Omron H3CR-A 100-240VAC

Üretici Firma : Omron
Tip : Zaman Rölesi
Çalışma Modu Sayısı : 6
Çıkış Tipi : DPDT
Çıkış : 250VAC/5A
Çalışma Modları : Bırakmada gecikme, çekmede gecikme, ayarlanan aralıkta ON, simetrik flaşör( İlk pozisyon On veya İlkpozisyon OFF )
Pin Sayısı : 11
Koruma Sınıfı : IP40
Zaman Aralığı : 0,05 s / 300 h
Çalışma Sıcaklığı : -10 / 55 Derece arası
Gövde Ölçüleri :48 x 48 x 81.6 mm

Teklif İste

  Kategorisiz
  Yorum yapılmamış

  Danfoss Sürücü

  Danfoss Sürücü denilince akla tasarruf ve yenilikçi sistemler akıla gelmektedir. Farklı kategorileri bulunan bu sürücüler, VLT, HVAC ve VCON sürücü kategorisine sahip olmasıyla bilinir. Danfoss sürücüler, enerjide soğutma kategorisinde etkili ve kalıcı çözümler üretmiştir ve bu şekilde tanınmıştır. Enerji alanında bir çok ödüle sahip olmuştur. Ayrıca sizlere çok iyi bir tasarruf sağlayan bu sürücüler, verimlilik artışı sağlar ve verimliliği en iyi şekilde hissettirir. En büyük etkendir.

  Danfoss Sürücü Ne İşe Yarar ?

  Tahrik ve elektrik motor sistemlerinin kontrolüyle birlikte bir çok avantajı beraberinde getirir. Elektrik enerjisinin tasarrufu, maksimum fayda sağlamaktadır. Bu sürücüler aynı zamanda uygulamalar ile uyumlu hale getirilmiştir. Örnek vermek gerekirse; motor ve pompalar, su arıtma tesisleri ve benzeri alanlar. Otomasyon sistemlerine kolayca uyum sağlayabilecek şekilde üretilmektedirler. Ayrıca bu sistemleri uzaktan izlemeniz mümkün olmaktadır.

  Nerelerde Kullanılır ?

  Bu sürücüler, sistemin hızını ayarlamaktadırlar. Bu sayede proses denilen kavram iyileştirilmektedir. Mekanik güç düşürülür ve bu durumda oluşan sesler en aza indirilir. Elektrik motorlarının kontrolü, enerji sistemleri, tork kontrolü gerektiren alanlar, fan kontrolü, pompa kontrolü.

  danfoss sürücü
  danfoss sürücü

  Avantajları Nelerdir ?

  • Harmonikler düşük seviyede oluşmaktadırlar.
  • Saha iletişim protokollerini desteklerler. ( Profibus, Ethernet, Bacnet...)
  • Daha uzun ömür sağlamaktadır.
  • Özel soğutma sistemleri bulunmaktadır.
  • Elektrik motoruna bağlı olmadan oluşturulan bir yapıdır.

  Danfoss Sürücü

  Bunların yanı sıra bu sürücülerde, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak olanaklıdır. Sizlere ayrı bir enerji imkanı sunar. Sanayide en çok tercih edilen sürücülerdir. Arya Otomasyon Sistemleri olarak sizlere bu sürücüler hakkında en iyi desteği ve bilgiyi aktaracağımızı, kullanım alanları hakkında çözümler üretebileceğimizi iyi biliyoruz. Danfoss Sürücüler ile alakalı tüm sorularınızı bizlere iletebilir. Destek, yedek parça ve diğer malzemeleri temin etme imkanını yaşayabilirsiniz.