Kategorisiz
Yorum yapılmamış

DEĞİŞEN YENİ ATEX DİREKTİFİ

Makalenin özeti DEĞİŞEN YENİ ATEX DİREKTİFİ

European Parlament has renewed the directive ATEX 94/9 “regulatıion for the equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres”. In our letter we take a look at the reasens of the changes and we also make a rewiev to the Turkish explosionsproof equipment market.

YENİ ATEX DİREKTİFİ

1. Giriş
Avrupa Parlamentosu 26 Şubat 2014 de aldığı bir karar ile ATEX 94/9 olarak bilinen direktifi değiştirmiş ve yeni şekli ve adı ile “DIRECTIVE 2014/34/EU” 29.03.2014 tarihli AB resmi gazetesinde (Official Journal of the European Union) yayınlanmıştır. Üye ülkelere 19 Nisan 2016 tarihine kadar uyum süresi tanınmaktadır. Değişen yalnızca ATEX değildir. Aşağıda isimlerini saydığımız 8 adet direktif de değiştirilmiştir.

Ana gaye CE markasını güçlendirmek– tir. 2008 den itibaren başlatılan ve kısa adı NLF (new legislative framework) olarak bilinen bu yeni yasal düzenlemelerin gayesi aşağıdaki gibidir:

1) Pazar gözetim ve kontrolünü artırmak ve güçlendirmek
2) Ürün uygunluk değerlendirmesini güçlendirmek. Sertifika veren belgelendirme kuruluşları ile muayene kuruluşlarının onaylanmasının (Onanmış Kuruluş olarak atanmalarının) sıkıya alınması bu görüş altında yer almaktadır.
3) CE işaretinin güvenilirliğini artırmak. 26 Şubatta 2014’de değişen direktifler. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

table

değişim veya karmaşa “kalite güvence” sitemlerinde yaşanacaktır. Uzmanlık sahamız olmayan CE belgesi verebilme usul ve esasları tamamen değişecek veya yeni bir şekle sokulacaktır. Aşağıda bahsedeceğimiz gibi imalatçıları da en çok sıkıntıya sokacak bu konu olacaktır.

Çünkü değişen yeni ATEX içeriği teknik bazda hiç bir yenilik içermemektedir. Gelelim kendi konumuza. Ne oldu da ATEX 94/9 değiştirildi? Çünkü ATEX 94/9 kalite güvence sistemi ve CE belgesi ile ve bu belgelerin nasıl verileceklerine dair hükümler içermektedir. CE nin güçlendirilmesi kapsamında ATEX 94/9 da yeniden yazılmıştır. Bilindiği gibi ATEX kısa adı ile bilinen 2 adet yönetmelik mevcuttur.

Teçhizatlar ile ilgili olanı ATEX 94/9 yenilenmiştir. Patlayıcı ortamlarda çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili olan ATEX 137 değişmemiştir. ATEX 94/9 da değişmesi arzu edilen bazı maddeler var idi. Bunların hiç birine dokunulmamış aynen muhafaza edilmiştir. ATEX’in uluslararası standartlara değiştirilerek “IEC 60079-0 Ed.

6″ da ön görüldüğü gibi düzenlenebilir idi. Bilindiği gibi ATEX 94/9 da alet kategorileri tarif edilmekte ve kategori 1, 2; 3 den söz edilmektedir. Kategori 1, 2, 3 tabirleri kuşak (zone) tarifleri ile karışmaktadır. Kuşak ve kategori karışıkları aşağıda verilmiştir.

Kuşak 0 da kategori 1
Kuşak 1 de kategori 2 ve
Kuşak 2 de kategori 3 alet kullanılmaktadır.

Madenlerde kategori M1 ve M2 den söz edilmektedir. Bunların kısa anlamı Kategori M2 aletin elektriği, grizu yükseldiğinde kesilmek zorundadır. Buradan çıkan dolaylı anlam grizulu kömür madenlerinde erken uyarı tabir edilen metan-CO izleme sisteminin kurulması zorunluluğudur. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Kategori M1 alet sürekli grizulu ortamlarda çalışabilecek özelliktedir. Grizu yükseldiğinde M1 kategorisi aletin elektriğinin kesilmesi
zorunlu değildir. Yalnız her aleti M1 kategorisinde imal etmek mümkün değildir. Metan ölçerler, baş lambaları, kumanda devreleri gibi alçak gerilim ile çalışan cihazlar M1 kategorisinde imal edilebilmektedir.

IEC 60079-0 Ed.6 ise kategori yerine patlamadan koruma düzeyi (EPL=explosion protection level) getirilmiştir. Kategori 1, 2, 3 yerini EPL a, b c rumuzları alacaktır ki, böylece kuşak işaretleri (0, 1, 2) ile karışıklık ortadan kalkmış olacaktır. EPL, kategori ve kuşak karşılıklara aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

table1

IEC 60079-0 Ed.6’da, aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, tozlar ayrı bir grup altında toplanmıştır.

table2

Eğer yeni ATEX yönetmeliğinde tozlarda IEC deki gibi tarif edilmiş olsa idi, etiketlerdeki “G” (gaz) ve “D” (dust-toz) karmaşasından kurtulmuş olunacak idi.

DEĞİŞİM ÜZERİNE GÖRÜŞLER

yukarıda bahsettiğimiz ufak değişiklikler yapılarak ATEX in uluslar arası uyumu daha kolay ve anlaşılır hale getirilebilir idi. Eski ATEX 94/9 16 madde ve ekleri ile beraber yaklaşık 18-20 sayfadan ibaret idi. Yeni ATEX 2014/34/EU ise 45 madde ve ekleri ile beraber 40-50 sayfa bir yazıdan oluşmaktadır. Burada teknik olarak hiç bir şey değişmemiş olabilir mi? Değişen yalnızca usuller ve yöntemler midir?

Aşağıda okuduğumuz bazı yazıların konu ile ilgili bölümlerinin özetlerini ve nelerin değiştiğine dair yabancı görüşleri kısaca aktaramaya çalışacağız.

 İspanyol BÜROVERITAS

firmasının internet sayfasında yayınlanan Sean Clark imzalı bir yazıda yeni yayınlanan ATEX direktifinin aşağıdaki değişiklikleri ön gördüğünden söz edilmektedir. (bak kaynak 1)

 • Yeni ATEX 2014/34/EU ile ürün denetlemeleri ve gözetimi artacaktır.
 • Onanmış Kuruluşlar yeniden müracaatta bulunarak ATEX Onanmış Kuruluşu belgesi alacaklardır. Mevcut Onanmış Kuruluşlar otomatikman Onanmış Kuruluş yetkisine sahip olamayacaklar, durumları tekrar gözden geçirilecektir.
 • Tüm Onanmış Kuruluşlar akredite edilecek ve Onanmış Kuruluş olmaya müsait olup olmadıkları gözden geçirilecektir. Bu bağlamda ATEX 2014/34/EU kapsamında Onanmış Kuruluş sayısı azalacaktır.
 • CE taahhütnamesinin (deklerasyonunun) adı “EC” yerine “EU” olacaktır.
 • “EC tip testi sertifikasının” adı “EU tip testi sertifikası” olarak değişecektir. (Türkçesi “AB tip testi sertifikası” belki aynen kalabilir).
 • ATEX sertifikalarında sertifikaların bitiş süresi belirtilecektir. (Bildiğimiz kadarı ile 5 yıl olan geçerlilik süresi sertifikalarda belirtilmiyor idi. Kullanıcı herhangi bir denetim yapmadan ve sertifikayı yenilemeden kullanmaya devam ediyor idi).
 • ATEX 94/9 a göre bu güne kadar verilmiş olan belgeler aynen geçerliliğini koruyacak herhangi bir belge yenilemeye gidilmeyecektir. Çünkü yeni ATEX teknik bazda her hangi bir değişim getirmemektedir.
 • İhale dokümanlarında istendiğinde ATEX sertifikalarının kopyası verilecektir. (Türkiye’de bu belgeler zaten istenmektedir) SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Amerikan METLAB

firmasının internet sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır (kaynak 2):
Avrupa Parlamentosu 29 Mart 2014 de 8 adet Direktifi yeniden ele almış ve bazı değişiklikler yapmıştır. Bu direktiflerin isimleri de değişmiş oldu. Bunlardan en önemlisi:

 1. Elektromanyetik Uyumluluk Directive 2014/30/EU, eski rum Duizrue k2t0if0i4 (/E1M08C/E C)
 2. LAVlçDak 2 G01e4r/i3li5m/E DUi,r eeskktii friu (mLuozwu V20o0lt6a/g9e5 /DEiCre icdtii)v e,
 3. YENİ ATEX DİREKTİFİ (ATEX Directive 2014/34/EU, eski rumuzu 94/9/EC idi)

Yeni direktifler 19 Nisan 2014 itibarı ile yürürlüktedir ve üye ülkelere 20 Nisan 2016 ya kadar 2 yıl bir uyum süresi tanınmış olup, bu zaman zarfında tüm üye ülkeler yasa yönetmelik ve saire gibi müktesebatlarını yeni direktiflere uygun hale getirmek zorundadırlar. İmalatçılar isterlerse yeni direktife göre CE belgesi verebilirler.

Yeni uygulamada CE nin yerini EU alacaktır. 20 Nisan 2016 dan sonra yeni direktife uyum mecburi hale gelecektir. Yeni uygulama (New Legislative Framework) (NLF) aşağıdaki konuları hedeflemektedir. Diğer bir söz ile değişiklikler bu maksatla yapılmıştır diyebiliriz.

 1. Tedarik zincirinin izlenebilmesi, takibinin kolaylaştırılması.
 2. Pazar gözetim ve denetim usullerinin geliştirilmesi. Pazara sürülen malların denetleme usullerinin daha sıkı
  hale getirilmesi.
 3. Test laboratuarları ve onanmış kuruluşlara sıkı koşullar getirilerek “uygunluk değerlendirme kalitesini” güçlendirmek. Bundan böyle “AT tip testi” ve sertifika vermek eskisi kadar kolay olmayacaktır.
 4. CE işaretine sıkı kontrol getirilerek geçerliliğinin ve
  itibarının artırılması hedeflenmektedir.

BASEEFA nın kaynakça

3 deki yazısı BASEEFA İngiltere’nin en eski exproof ekipman test ve sertifika kuruluşudur. SIRA daha sonra kurulmuş olmakla birlikte piyasaya hakim durumdadır. Çünkü BASEEFA nın özelleştirilmesi uzun zaman almıştır. Bu kuruluşun özelleştirilmesi Türkiye’deki bazı özelleştirme olaylarına benzer hikayeler yaşamış ve birçok badirelerden sonra Karabük Demir Çelik özelleştirilmesi benzeri 1 lira defter değeri üzerinden çalışanlarına satılmıştır.

BASEEFA nın eski müdürü Ron Sinclair birden bire patron oluvermiştir. Bu kuruluş exproof teknolojisi üzerine araştırmaları ve geliştirmeleri ile dünyaca tanınmıştır ve konu üzerine söz sahibi sayılır. Ron Sinclair ve uzmanları CENELEC , IEC ve BSI de faaldirler. Kuruluşun sitesinde 2012 yılında kaleme alınan bir yazı mevcut olup bu yazıda “yeni ATEX” değişim gerekçeleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

 • CE markasına güvensizlik vardır. Piyasada üzerinde CE işareti bulunan ATEX e uymayan tehlikeli ürünler mevcuttur. Bunların takip edilmesi gerekmektedir.
 • Uygulama farklılıkları dolayısı ile, piyasada ATEX’e uymayan ürün oluşu ekonomik rekabeti kötü yönde etkilemektedir.
 • Uyumluluk değerlendirmelerinde farklılıklar mevcuttur. Ülkelerin Onanmış kuruluşları farklı uygulama ve değerlendirmelerde bulunmaktadırlar.
 • Bazı Onanmış Kuruluşların verdiği sertifikalar arası farklılık ve kalitesizlik, problem yaratmaktadır.

Bu yazıda Onanmış Kuruluşların akredite edilmiş olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bildiğimiz kadarı ile Türkiye’de mevcut iki adet Onanmış Kuruluşun (IEP ve SCA) TURKAK dan akreditasyonu mevcuttur. Acaba yeni uygulamada akreditasyonu her ülke kendisi vermeyecek de, AB den (Brüksel’den) gelecek bir kuruluş mu akredite belgesi verecektir? Akreditasyon işlerinin nasıl yürüdüğü ve Türkiye’deki TURKAK’ın yapısı tarafımdan bilinmemektedir.

Eğer üye ülkeler “milli sanayi koruma” düşüncesi ile bu güne kadar uygunsuz şirketlere Onanmış Kuruluş yetkisi veriyor idiyseler, aynı şekilde akreditasyon işlerinde de bu düşünce devam edecek ve önceden olduğu gibi uygun olmayan şirketler akredite edilecek ve ananmış kuruluş belgesi alacaklardır. Bizce akreditasyon işleri AB merkezi olan Brüksel’den yürütülmedikçe sonuç fazla değişmeyecektir. Bizce kötü niyet önlenemez.

DEĞİŞİM ile HEDEFLENEN NEDİR?

Bizce yeni ATEX ile iki konuda değişim hedeflenmektedir:

 • CE işaretinin itibarsızlığını önlemek için CE kalite güvence sistemi ile ilgili 8 adet direktifde değişikliğe gidilmiştir. Amaç CE markalı malların itibarını artırmaktır. Bu bağlamda ATEX direktifinde de değişiklik yapılmıştır. Değişim tamamı ile ürün kalite güvence sistemi ve ürünlerin pazara sunulması ile ilgilidir.

Burada hemen akla “acaba Çin mallarının rahatça dolaşımını engellemek” mi hedefleniyor sorusu gelmektedir. Piyasaya bol miktarda CE işaretli kalitesiz mal süren ülke ÇİN dir. Eğer böyle ise neden açıkça söylenmesin veya gümrük duvarı gibi başka tedbirler alınmasın. Çünkü ÇİN AB üyesi değildir.

 • Değişim ile hedeflenen ikinci önemli konu Onanmış Kuruluşlara akreditasyon gibi sıkı denetim getirilmesidir. BASEEFA gibi söz sahibi Onanmış Kuruluşlar durumdan şikayetçi olduğuna göre rast gele kuruluşlara Onanmış Kuruluş belgesi verilmesinin önüne geçilecektir. ÇİN gibi AB ülkeleri dışında da ülkelerinde de uydurma Onanmış Kuruluşlar mevcut mudur? AB’ye yeni giren Doğu Avrupa ülkelerinde akredite olmayan Onanmış Kuruluşları mı mevcuttur?

Bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz kadarı ile Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Çek ve Slovakya gibi ülkelerdeki Onanmış Kuruluşlar güvenli değillerdir. 2010 yılında özel bir firma adına Ankara Dedeman Otelde düzenlediğimiz ATEX seminerinde exproof alet üreten bir İsviçre firmasının sahibi “güvenilir üç Onanmış Kuruluştan” söz etmekte idi.

O kişiye göre bunlar PTB, DEKRA ve UL idi. İngiliz ve Fransız kuruluşlarını da güvenli bulmuyor idi. İtalyanlar bizce eskiden beri pek güvenli değillerdir. Güvenli ve güvensiz ne anlama geldiğini bir kaç ay önce yaşadığım bir olay ile açıklayabilirim. Bir firma büyük bir madencilik şirketine ihale ile “metan gazı izleme sistemi” satmak ister.

En ucuz fiyat olan teklifi, madende çalışan ve konuyu bilen elektrik mühendisi meslektaşlarımız incelerler ve sertifika veren İtalyan firmasının Grup I aletler üzerine Onanmış Kuruluş yetkisi olmadığını görürler. Elektrik Mühendisleri Odasından yardım istedikleri için konu bana kadar gelir. Sonuçta madenciler ilgili şirkete ihaleyi vermezler. İşi kaybeden firma sonradan beni arayarak “bir Slovak firmasından” belge aldıklarını ve belgenin fotokopilerini inceleyerek uygun olup olmadığını bildirmemi istemişlerdir.

Yine karşıma çıkan adı şanı duyulmadık bir onanmış kuruluştur. Kağıt üzerinde her şey uygun ise de adı şanı duyulmadık bir kuruluştan belge alan bir aleti büyük bir maden şirketi işletmesine sokar mı? Exproof aletlere sertifika veren kuruluşlar bilinmektedir ve sayıları sınırlıdır, 3-5 kadardır.

Fakat ATEX ile son zamanlarda yüzlerce belki binin üzerinde Onanmış Kuruluş belgesi olan şirket türemiştir. Örneğin Almanya’da 3 kuruluş mevcut iken (PTB, DEKRA, IBEU). ATEX  den sonra TÜV ve benzeri gibi bir çok kuruluşa da yetki verilmiştir. Muhtemelen yeni değişim ile bunlar önlenmek mi isteniyor, kesin olarak bilemiyoruz.

Fakat kuvvetle muhtemel olan, rast gele her firmaya Onanmış Kuruluş belgesi verilmeyecektir. Bizce kaliteli, kalitesiz, güvenli, güvensiz gibi tercihleri tüketici kendisi yapmalıdır. Sıkı denetim ile bir yere varılabileceğine inanmamaktayız. Nasıl ki biz elektrik mühendisi olarak “xx” marka iyidir diyor isek exproof alet kullanıcısı da bilinçli olmalı, teçhizat seçiminde dikkatli davranmalıdır.

Kısaca exproof sektöründe kullanıcıların, “en ucuzu” almaları “en tehlikeli” malı almaları anlamına geldiğini ve işletmelerini tehlikeye attıklarını unutmamalıdırlar. Unutmayınız exproof aletlere sertifika vermek kolay iş değildir. Standarda uygunluk belgesi, ölçü ve kalibrasyon belgeleri vermeye benzemez.

Onun için Dünyanın her yerinde exproof aletlere belge ve sertifika veren özel ve bağımsız kuruluşlar oluşmuş ve gelişmiştir. Türkiye’de bilinen bir devlet kuruluşunun yıllar öncesinde “milli ekonomiyi desteklemek gayesi ile” uyguladığı gibi her hangi bir alev sızmazlık testi yapmadan dokümanlara bakılarak belge verilmesi gibi olaylar uluslar arası arenada duyulmakta ve sonuçta güvensizlik oluşturmakta ve sanayimizi desteklemek yerine kösteklemektedir.

Bu nedenledir ki bu gün Türkiye exproof alet piyasası Çin ve İtalyan firmalarına kaptırılmıştır. Güçlü sanayinin güvenilir laboratuarları ve sıkı denetçileri olmak zorundadır. Yerli üreticilerimiz yıllar önce sıkıştırılsa ve üzerlerine gidilmiş olunsa idi bu gün Türkiye’de bir exproof sanayi gelişmiş ve dünya pazarına açılan firmalarımız olur idi.

Aynı olay akaryakıt pompalarında da yaşanmaktadır. Mevcut akaryakıt pompalarının bir çoğu halen ATEX yönetmeliğine uygun değildir. Nedeni sözde “yerli sanayi koruma” düşüncesidir. Sanayi, kalitesiz, standartlara uymayan mal üretmekle desteklenmez. Günümüzde teşvikler kredi ve mali yardımlar ile sağlanmaktadır. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Avrupa Birliği , ATEX konusunda Onanmış Kuruluş belgesini verirken sıkı kontrol yapacağına göre Türkiye olarak bizim de kendi özel sektörümüzü desteklememiz gerekmektedir. Şu anda Onanmış Kuruluş belgesi olan firmalarımızın laboratuarları bulunduğunu ve exproof aletleri test edebilecek durumda olduklarını zannetmiyorum.

Bildiğim kadarı ile İzmir’de TSE nin yeni kurduğu ve Zonguldak’ta TTK’ nın da (Türkiye Taşkömürü Kurumu) yıllar önce sahip olduğu laboratuarları mevcut olmakla birlikte bu kuruluşların yetkisi yoktur ve muhtemelen yetki de verilmeyecektir ve bizce verilmemelidir. Dünyanın her yerinde exproof aletlere sertifika veren kuruluşlar özel şirketlerdir. Standart Kuruluşlarının bünyesinde exproof sertifika laboratuarı olduğu tarafımdan duyulmamıştır.

Madencilik kuruluşunun da ana görevi kömür üretmektir. Bizce mevcut Onanmış kuruluşlara destek çıkılarak devlet kuruluşlarında bulunan laboratuarların bu özel firmalara devredilmesi çok daha akıllıca ve memleket hayrına olacaktır. İngiliz hükümeti BASEEFA’ ya, patentler dışında laboratuarları, arazileri ve saire hepsini devretmiştir. TSE ve TTK’ nın devretmesini önerdiğim değer İngiliz’in verdiğinin yanında binde bir değil milyonda bir bile değildir.

Dünyanın belli başlı büyük ülkelerinde exproof aletlere sertifika verme işleri nasıl yürümektedir?

KUZEY AMERİKA

Amerika Birleşik Devletlerinde exproof aletlere sertifika veren kuruluşların akreditasyonu, yetkilendirilmesi ve dolayısı ile kontrol ve denetimi OSHA denilen bir kuruluş tarafından yürütülmektedir. (OSHA = Occupational Safety and Health Administration). Exproof aletleri test eden ve sonuçta belge veya diğer adı ile sertifika veren kuruşlara Yetkili Milli Test Laboratuarı denilmektedir, NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories).

Bunların en tanınmışı UL (under writer Laboratories Incorp.) olarak bilinen kuruluştur. Kanada’da, Exproof aletleri test eden ve belge veren laboratuarlar Kanada Standart Kuruluşu SCC (Standards Council Canada) tarafından akredite edilmekte ve yetkilendirilmektedir. ABD’de madenlerde kullanılan teçhizatlara gerekli sertifika MSHA tarafından verilmekte olup, bu kuruluş tarafından yetkilendirilen laboratuarlarda verilen belgeler dahi MSHA tarafından onaylanmış olmak zorundadır.

(MSHA= Mine Safety and Health Administration) ABD (USA) exproof alet konusunda uluslar arası ticarete en kapalı ve dışarıdan exproof alet satışı yönünden en zor olan bir ülke konumundadır. Her ne kadar ABD li uzmanlar Uluslararası standartlaşma komisyonlarında aktif iseler, IEC 60079 serisi standartları ve IECEx Sistemini kabul ediyorlar ise de USA da çok az tesis ZONE sistemine göre kuruludur. DIVISION sistemine göre USA dışında yapılan teçhizatlara da uygunluk belgesi vermemektedirler.

OSHA bu konuda zorluk çıkarmakta bir nevi korumacılık duvarı oluşturmaktadır. IECEx sistemine uygun aletlerden Meksika Körfezindeki petrol yataklarında kullanılanlara biraz taviz kar davranmaktadırlar. Bu nedenlerle çok az firm USA’ya exproof malzeme satabilmektedir.

AVUSTURALYA, YENİ ZELLANDE ve SİNGAPUR

Bu ülkeler uluslar arası standart kuruluşu tarafından uygulanan exproof alet sertifikalandırma yöntemini (IECEx) kabul etmekte ve şart koşmaktadırlar. Exproof aletler, IECEx Sistemi tarafından sertifika verme yetkisi olan kuruluşlar tarafından (ExCB=Ex Certification Body) sertifikalandırılmış olmak zorundadır. Exproof aletler IEC 60079 serisi standartlarda ön görülen işaretleri taşımalıdırlar.

Madenlerde kullanılan teçhizatlar için Avustralya kendi IECEx sertifika kuruluşundan belge istemekte, diğer ülkelerin belgesini kabul etmemektedir.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Çin Halk Cumhuriyetinde maden sanayi dışında kullanılan tehlikeli bölge ekipmanları (exproof teçhizat) Çinin kendi IECEx Sertifika Kuruluşundan belge almaları yeterli olmaktadır. Çin ayrıca diğer ülkelerin verdiği IECEx ve ATEX uyumlu sertifikaları da geçerli kabul etmektedir.

Bu sertifikalar, Milli Denetim, Müfettişlik ve Patlamadan Koruma Belgelendirme Kuruluşu NEPSI (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation) tarafından uygun kabul edilmekte ve CQST tarafından da belgelendirilmektedir. (CQST= China National Quality Supervision and Test Center for Explosion Protected Products). Madenlerde kullanılan bazı aletlere metroloji kabulü gerekmekte, MA Maden sertifikası ve yangına karşı dayanıklı olduklarına dair CCC onayı ve işaretleri bulunması istenmektedir.

RUSYA

Rusya’nın da Çin gibi kendi IECEx Sertifika Kuruluşu mevcuttur. Rusya diğer ülkelerin verdiği ExTR ve ATEX raporlarını geçerli kabul etmekte ve bunlara istinaden Rusya’da geçerli bir sertifika vermektedirler. Yinede bir milli kuruluşun kapısının çalınması gerekmektedir. Rus müşterilere satılan çoğu elektrikli aletler için bir GOST-R sertifikası gereklidir.

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof aletler için GOST-Ex sertifikası alınması zorunludur. Uluslar arası standart kuruluşu IEC ye dahil IECEx ve Avrupa Birliğinin ATEX onanmış Kuruluşları tarafından verilen ExTR ve ATEX raporları var ise kolayca GOST-Ex sertifikası alınabilmektedir. Bunların dışında bir de, tesiste kulanım amacı için “Federal Çevre, Teknoloji ve Atomik Denetim Servisinden” (ROSTEKHNADZOR) onay alınması zorunludur.

KORE

Kore, IEC (ExTR) ve ATEX Onanmış Kuruluşları tarafından verilen belgeleri geçerli kabul etmektedir. Fakat Korede mevcut KGS, KOSH ve KTL gibi sertifika kuruşlarına, Kore dilinde başvurularak bu sertifikaların onaylatılması istenmektedir.

HİNDİSTAN

Hindistan uluslar arası IECEx Sisteminin bir üyesi olmakla birlikte Hindistan’da henüz akredite olmuş sertifika veren bir ExCB kuruşu mevcut değildir. Hindistan’da bir çok sertifika kuruluşu mevcuttur. ATEX veya IECEx kuruluşlarından alınan belgeler kolayca bu sertifika kuruluşlarına onaylatılabilmektedir. Bu bakımdan ExCB belgeleri Hindistanda geçerli kabul edilmektedir denilebilir.

 Ona AnmB ıvş ek Tuürurlkuişytaen:

ATEX uyumluluk belgesi alınmış olması zorunlu ve yeterli olmaktadır. Milli kuruluşlara onaylatma gibi bir külfet söz konusu değildir. Satın alınan herhangi bir exproof aletin durumu hakkında sertifikayı veren onanmış kuruluştan bilgi alınabilmektedir. Kullanıcı isterse yazılı olarak bilgi isteyebilir. Yalnız bazı detay bilgiler verilmemektedir.

Bu gibi detaylar satın alma safhasında sorulmalıdır ve istenmelidir. Örneğin exproof bir panonun detayları, hangi aletlerle denendiği ve içersine hangi aletlerin konulabileceği gibi konular müşteri istemedikçe verilmemektedir. Müşteri veya kullanıcıya “AT-Tip testi sertifikasının” özetinin bir fotokopisi verilmektedir.

Bazı tanınmış ve güvenilir firmaların internet sitelerinden bilgi alınabilmektedir. IEC uygulamasında ise satın alınan bir aletin seri numarasından internet sitesinde sorgulanarak geçerli sertifikası olup olmadığı teyit edilebilmektedir. Çünkü IECEx Sistemi uluslar arası bir kuruluş olduğu için yaptırım yetkisi yoktur. Sistemin kendi kendini denetlemesi hedeflenmektedir. ATEX de de aynı şey düzenlenmelidir. Belki yeni yasal çerçeve NLF kapsamında uygulanır.

MONTAJ İŞLERİ:

Haksız rekabete neden olan konulardan biri de exproof parçaların (komponentlerin) satın alınarak yeni bir ürün elde edilmesi olayıdır. Normalde komponentlerin etiketinde U işareti olması gerekir. İmalatçıya ne yapacağınızı açıkladığınızda etikete U işaretini vurmamaktadır. Bu durum exproof dünyasının tanınmış ve güvenilir firmalarını çok rahatsız etmektedir.

Normalde komponenterden yeni bir ürün elde edildiğinde bu ürüne ait ayrı bir sertifika alınması gerekmektedir. Komponent sertifikası yetmemektedir. Örneğin exproof bir panonun pano gövdesine ait sertifikası yeterli değildir. Kullanıcılar konunun detayını bilmedikleri için bu konuda aldanmaktadırlar.

Bazı kullanıcılar ise bildikleri halde ucuz olduğu için bu yolu tercih etmektedirler. Örneğin terminal kutularını alıp içersine sigorta, termik şalter, kontaktör gibi elemanlar yerleştirerek pano yapıp piyasaya süren ve haksız rekabete neden olan çok sayıda firmalar mevcuttur. Özellikle İtalyan firmaları bu yolu seçmektedirler.

Ex-d tipi bir terminal veya pano kutusunu alarak içersini donatmak ATEX’den önce idi. Büyük bir madende yaptığım bir incelemede “ucuz olması” maksadı ile exproof kutu alınıp içi kendileri tarafından donatılıyor idi. Bu çok tehlikeli ve sakıncalıdır. Ayrıca ciddi firmalar için de haksız rekabettir. Benzeri detay “kendinden emniyetli cihaz ve devrelerde” de yaşanmaktadır. Piyasada bol miktarda Ex-i tipi alet ve bariyer mevcuttur.

Bu aletlerin seçilmesi ve kurulması kolay değildir. Çünkü kendinden emniyetli aletler çoğunlukla kuşak 0 da yani çok tehlikeli ortamda çalışmaktadır. Kuşak 0 ortamdaki aletlerin tesisinde IEC 60079-26 şartlarına dikkate etmek gerekmektedir. Ayrıca kendinden emniyetliliği sağlayan güç ünitesi ve bariyer gibi aletler temiz bölgede exproof olmayan sanayi tipi elektrik panolarının içersinde kurulu bulunmaktadır.

Bu durum denetleme de sorun yaratmaktadır. Bu nedenle kullanıcılara tavsiyemiz, “ucuz” gerekçesi ile bilmedikleri tanımadıkları kısaca güvenmedikleri kuruluşlardan asla kendinden emniyetli alet ve sistem satın almamak olacaktır.

SONUC:

ATEX direktifinde yapılan değişimin faydalı olacağı kanaatindeyiz. En azından “Onanmış Kuruluş” olarak geçinen “bir müdür bir mühür” misali bir kaç kişiden oluşan, evraklara ve teknik resimlere bakarak sertifika veren kuruluşlar hizaya gelecektir. Umarım sahte montaj yapanların da sonu gelir. Kemal SARI 10.06.2014

KAYNAKÇA

1) http://www.exveritas.com/the-new-atex-directive- 2014-34-eu-is-published/ The New ATEX Directive 2014/34/EU, By Sean Clarke
2) http://www.metlabs.com/blog/tag/atex-directive/
3) www.baseefa.com/downloads.asp?fid=

Yazan: Elektrik Yük. Müh. M. Kemal SARI 

blog
Yorum yapılmamış

Emniyet rölelerine kapsamlı bir genel bakış

Rölelerin dünyasında gezinmek, bu cihazla ilişkilendirilebilecek birçok farklı teknoloji ve kullanım olduğu için ezici bir görev olabilir. “Röle” terimi, çeşitli aileleri ve daha da fazla kullanım senaryosunu kapsar. İletişim endüstrisinde kullanılan koaksiyel, adım adım, vakumlu, polarize rölelerden, yer sızıntı tespiti ve güç röleleri için uzmanlaşmış kilitleme rölelerine kadar gezinebiliriz.

Emniyet rölelerine kapsamlı bir genel bakış

Ancak, buradaki temel odak noktası bir röleyi “güvenlik rölesi” olarak neyin ayırt ettiğini anlamaktır. İlk elektrolitik rölenin icadından bu yana, 19. yüzyılın başında, röle sayısı artmıştır. Bu, elektrokimyasal telgrafın bir parçasıydı. Bir sinyali tekrarlamak için bir dijital amplifikatör olarak hareket edebilen basit bir mekanizmanın çalışmalar ve mühendislik araştırmalarıyla sonuçlandığı çok geçmeden ortaya çıktı. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bu başarılı konsept, sadece iletişim sektöründe değil, birçok başka alanda da yeni ufuklar açtı. Yıldan yıla, röleler günlük yaşamımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Rölelerin erken kullanımını, birinci elektro-mekanik bilgisayarların geliştirilmesinde görebiliriz, burada röleler mantık ve çalışma kayıtları için kullanılmıştır. Elektronik bileşenlerin daha hızlı ve daha uygun olduğu kanıtlanmasına rağmen, röle bu alanda temel bir rol oynamaya devam ediyor.

Beklendiği gibi, daha önce bahsedilen bazı röleler, daha yeni ve daha sürdürülebilir alternatifler için yavaş yavaş sona ermektedir. Bu yazıda, güvenlik rölelerinin etrafında dönenin çeperini keşfedeceğiz. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Güvenlik rölesi nedir?

Bir güvenlik rölesi, makine ve aletlerin güvenli işletimini sağlamakla sorumlu, güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılan bir ekipman parçası olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, bir güvenlik rölesi, bir güvenlik enstrümantasyon fonksiyonuna entegre edildiğinde aktif bir rol oynar. Bu cihazlar, uygun bir şekilde bir kurulum içine tanıtıldığında, personel, varlıklar ve üretim işlemlerinin güvenliğini garanti edebilir. Tehlikeli bir durum meydana geldiğinde, bir güvenlik rölesinin rolü, riski azaltmak veya sonuçları kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için uygun işlemleri gerçekleştirmektir. Bir güvenlik rölesinin ne olduğu ve onu güvenlik odaklı bir cihaz yapan özellikler hakkında daha fazla öğrenilmesi gereken çok şey olduğu açıktır.

 

Standart bir röle ile bir güvenlik rölesi arasındaki farklar

Standart bir röle temelde elektromanyetik olarak çalışan bir anahtardır. Bir tel bobini, bir demir çekirdeğe sarılmış, bir yoke ve demir çekirdek ile birlikte elektromanyetik taş blok olarak tanımlanan demir armatürden oluşur. Elektromanyetik kuvvet tarafından etkinleştirildiğinde, armatürün hareketi kartı iterek ve sonuç olarak, bir veya daha fazla hareketli teması sabit kontağa doğru ittirir. Standart bir rölenin bu tarafına genellikle temas bloğu denir.

Dolayısıyla, bir röle iki taraftan oluşur: bobin tarafı ve temas tarafı. Bu kavram, güvenlik rölesi hakkında konuşulduğunda hala geçerli kabul edilebilir. Bir güvenlik rölesi gibi, standart bir rölenin de giriş komutunun bağlandığı bir bobin tarafı olduğu doğrudur, ancak iç yapısıyla ayrılır. Bir güvenlik rölesi, çıkış olarak bir dizi ek temas içerir ve aynı zamanda güvenilirlik ve güvenliği sağlarken karmaşıklığını artıran diğer bileşenleri içerir.

Doğal olarak dikkate değer olan şey, bir güvenlik rölesinin tek bir elektromekanik eleman olmadığı, ancak daha çok birden fazla elektromekanik bileşeni içeren bir elektronik devre kombinasyonu olduğudur. Sonuç olarak, standart bir röle ile bir güvenlik rölesi arasındaki farklar listesi uzundur; güvenlik fonksiyonu, ilgili özellikler, iç arıza durumunda çalışma şekli ve çeşitli diğer faktörler gibi alanları kapsar. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Neden bir güvenlik rölesi kullanmalıyız

Güvenlik röleleri, endüstriyel ve ticari uygulamalarda güvenliği artırmak için ek bir koruma ve kontrol katmanı sağlayarak kullanılır. Makinelerde, süreçlerde ve sistemlerde güvenlik işlevlerini izlemek ve uygulamak üzere tasarlanmış özel cihazlardır. Bir güvenlik rölesinin herhangi bir kurulumda kullanılmasının nedenleri, her bir özelliğin içinde gömülüdür ve bunların tümünden faydalanmak esastır. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Nerede güvenlik rölesi kullanılır

Güvenlik röleleri, hassas uygulamaların güvenliğinin sağlanmasının kritik olduğu durumlarda öncelikle kullanılır, özellikle tehlikeli durumların önemli risklere dönüşebileceği durumlarda. Günlük hayatta güvenlik rölelerinin doğrudan etkisi, çeşitli endüstrilerde, otomotivden, ulaşıma, güç dağıtımından, makine ve otomasyona, petrol ve gazdan diğerlerine kadar, genel kamuoyu tarafından görünmese de, açıktır. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Ne zaman güvenlik rölesi kullanılmalı

Bir güvenlik rölesi bir güvenlik fonksiyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip bir aygıttır, bu nedenle bir kurulumda koruyucu önlemler gerektiğinde her zaman kullanılmalıdır. Bu, işlevsel güvenlik tanımıyla uyumlu olarak, tehlikeli koşulların riskini azaltmak, hafifletmek ve mümkünse ortadan kaldırmak için tasarımın sağlamlığını sağlama yükümlülüğüne uygun düşer. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Her güvenlik enstrümantasyon sistemi belirli ve iyi tanımlanmış bir kurulum parçasını denetler ve aynı çerçeve içinde, birbirine bağlı her alt sistem, bir güvenlik rölesi olarak adlandırılan güvenlik enstrümantasyon fonksiyonlarının kullanımını içerir. Bir güvenlik rölesinin genel özellikleri, bu cihazların risk azaltma stratejisinin temel parçası olmasının ana nedenidir. Güvenlik rölesinin kullanılması, hata payının az olduğu bir durumu işaret eder.

Gerçekten de, güvenlik röleleri, ISO, IEC ve bölgesel güvenlik otoriteleri gibi kuruluşlar tarafından belirlenen güvenlik standartlarına ve düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında kilit rol oynar. Güvenlik rölelerinin kullanılması yasal gereksinimleri karşılamaya ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaya yardımcı olur. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bu sertifikalı araçların aynı zamanda güvenlik performanslarına göre derecelendirildiğini, tipik olarak Güvenlik Bütünlük Seviyeleri (SIL) veya Performans Seviyeleri (PL) kullanılarak değerlendirildiğini belirtmek önemlidir. Bu derecelendirmeler, güvenlik rölesinin tehlikeli arızaları önleme ve belirli güvenlik gereksinimlerini karşılama konusundaki güvenilirliğini ifade eder ve her zaman akredite edilmiş kuruluşlar ve kuruluşlar tarafından onaylanır.

Güvenlik rölesi nasıl seçilir:

Bir güvenlik rölesinin ömrü boyunca güvenlik işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için, teknik özelliklerine uygun bir ortamda çalışması gerekmektedir. Bu süreç, tasarım aşamasında gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir ve şematikleri özel bir sorunla karşılaşmadan değiştirmek her zaman mümkündür. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Elbette, bir güvenlik rölesinin uygulamamıza uygun olması için sahip olması gereken temel özelliklerin açık bir listesini derlemeye en azından çaba göstermemiz gerekir. Kağıt üzerinde gerçek bir senaryoyu oluşturmak zor olabilir ancak net bir liste sahip olmak esastır. Sadece temas derecelendirmesini, giriş ve çıkış koşullarını veya yük türünü dikkate almak yeterli değildir. Bir güvenlik rölesini seçmek için, tüm güvenlik gereksinimlerini ve işlevleri; bobin ve kontak koşulları, gereklilikler, ve çevresel koşullar belirlenmelidir.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra, herhangi bir nihai karar vermeden önce, röle üreticisiyle iletişime geçmek ve seçimin kesin onayını almak da yararlı olabilir. Bu görev hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, adım adım nasıl ilerleyeceğinizi açıklayan bir güvenlik rölesi seçme kılavuzumuzu okumayı düşünebilirsiniz.

Bir güvenlik rölesini nasıl bağlarsınız:

Güvenlik röleleri her zaman daha geniş bir güvenlik sisteminin bir parçasıdır ve etkinliği, güvenlik devresi içinde doğru bir şekilde entegre edilmesi ve uygulanmasıyla sağlanır. Personel ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için güvenlik rölesi sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve bakımı sırasında ilgili güvenlik standartlarına danışılmalı ve uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır. Bu nedenle, güvenilirliğin sağlanması için doğru kablaj ve kurulum önemli faktörlerdir. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Tel yönlendirmesine, topraklamaya ve diğer kontrol devrelerinden ayrılmaya dikkat edilmelidir; bu, müdahaleyi önlemek ve güvenlik bütünlüğünü sağlamak için gereklidir. Yanlış kablaj istenmeyen arızalara veya yanlış yolculuklara neden olabilir, bu da üretim sürecini etkileyebilir ve finansal kayıplara neden olabilir. Döngülerin uygun şekilde kurulmaması cihazın ömrünü etkileyebilir veya güvenlik rölesine kalıcı ve geri dönüşü olmayan hasarlar verebilir.

Güvenlik rölesini bağlarken hatırlamanız gereken bazı yöntemler ve önlemler vardır; bu, hassas ancak önemli bir işlemdir. Dolap senaryosunun net bir anlayışına sahip olmak, kapsamlı bir sorun giderme prosedürü gerektiğinde büyük bir avantajdır çünkü normal fabrika koşullarını geri yüklemekten kaçınılması önemlidir.

Sonuçlar:
Sonuç olarak, bir güvenlik rölesi bir makine veya sürecin güvenlik zincirinde kritik bir bağlantı olarak çalışır. Güvenlik girişlerini değerlendirir, önceden tanımlanmış güvenlik mantığını uygular ve kazaları önlemek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için uygun bir şekilde yanıt verir. Tehlikeli koşulları tespit etme ve güvenlik işlevlerini gerçekleştirme yeteneği, personelin güvenliğini sağlamak, ekipmanı korumak ve güvenlik standartlarına ve yönetmeliklerine uygunluk sağlama konusunda hayati bir rol oynar.

blog
Yorum yapılmamış

Standart ve güvenlik rölesi arasındaki farklar nelerdir

Standart röleler ve güvenlik röleleri, elektrik ve endüstriyel sistemlerde farklı amaçlar için tasarlanmış iki farklı cihaz türüdür ve her biri elektrik ve endüstriyel sistemlerde farklı işlevleri yerine getirir.

Standart ve güvenlik rölesi arasındaki farklar nelerdir

Kısa bir karşılaştırma yapmak kolay bir iş değildir, çünkü uygun düşünme gerektiren birçok nokta vardır. Ancak, güvenlik rölesi ile standart röle arasındaki farklar, onlara uygulanan uygulamalarda özetlenir. Bir yanda, güvenlik rölesi, genellikle güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılır. Görevi, sistemi güvenli olmayan bir duruma sürüklemek için gerekli işlemleri gerçekleştirmektir. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Öte yandan, bir standart röle bu koşullarda kullanılamaz çünkü özellikleri, güvenlik enstrümantasyon sistemlerinde kullanımına izin vermez. Bu ayrım, bir güvenlik rölesinin tabi olduğu sertifikasyonlar ve standartlar ile bir standart rölede bulunmayan izleme ve yansıtma fonksiyonlarını da içeren diğer farkları haklı çıkarır.

İşlev

Bir güvenlik rölesinin ve bir standart rölenin amacı, vurgulayabileceğimiz ilk farktır ve önemli ve farklı olarak tanımlanabilir. Standart bir röle genel uygulamalarda kontrol devrelerini anahtarlama için yaygın olarak kullanılır. Bir güvenlik rölesinin işlevi, belirli güvenlik fonksiyonlarına güvenlik sağlamak ve personel, varlıklar ve çevre için ölümcül veya tehlikeli olayların olasılığını önemli ölçüde azaltmaktır. Ayrıca, tesisin normal işlemlerini korur. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Standart bir röle, bir giriş sinyali aldığında kontaklarını açıp kapatarak bir devreyi kontrol etmek için kullanılan elektromekanik bir cihazdır. Genellikle motorları açma/kapatma, ışıkları kontrol etme veya otomasyon süreçlerini yönetme gibi genel kontrol ve anahtarlama uygulamaları için kullanılır. Bir güvenlik rölesi, endüstriyel ortamlarda güvenlikle ilgili fonksiyonları yerine getirmek için özel olarak tasarlanmış bir röledir.

Güvenlik cihazlarını izlemek, güvenlik fonksiyonlarını uygulamak ve güvenlik kilitleme ve kapatma yetenekleri sağlamak için kullanılır. Güvenlik röleleri, kritik uygulamalarda personel ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Güvenlik Özellikleri

Neyi normal bir röle olarak kabul edersek, neredeyse herhangi bir otomasyon uygulamasında kullanılabilir. Ayrıca, endüstriyel veya sivil mühendislik amaçları için herhangi bir özelliğe ihtiyaç duymadan kullanılabilir. Dolayısıyla, standart bir rölede özellikle bir güvenlik özelliği bulunmaz ve güvenlik fonksiyonunun kurulumun temeli olduğu kritik uygulamalarda kullanılamaz.

Standart röleler, güvenlik fonksiyonları için özel olarak tasarlanmamıştır ve yerleşik güvenlik özelliklerine sahip değildir. Güvenlikle ilgili uygulamalar için gereken gereksizlik ve teşhisleri sağlamak için gerekli olan gereksizlik ve teşhisleri sağlamazlar. Güvenlik röleleri, temas gereksizlikleri, otomatik izleme ve teşhis fonksiyonları gibi güvenlik özellikleriyle özel olarak tasarlanmıştır. Güvenilirliği artırırlar ve güvenlikle ilgili işlemlerin bütünlüğünü sağlamak için güvenlik standartlarını karşılarlar.

Güvenli işletme

Bir elektrik sistemi ile ilgili olarak, güvenli işletme, bir cihazın kontrol ekipmanının normal işletiminde güvenli olmayan durumları önleme yeteneği olarak tanımlanır. Bu, bu özelliği sağlayan cihazların hatasız olduğu anlamına gelmez, ancak herhangi bir iç arıza durumunda sonucun hala uygulamanın güvenli bir durumu olduğu veya en azından olaydan önce olduğu kadar güvenli olduğu anlamına gelir. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Standart rölelerin güvenli bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmamış olabileceğini unutmamak önemlidir. Bir röle arızasında, devre bilinmeyen bir durumda kalabilir. Güvenlik röleleri, güvenli işletme için tasarlanmıştır. Bir röle arızası veya güç kaybı durumunda, güvenlik röleleri çıkışın önceden tanımlanmış bir güvenli duruma geçmesini sağlar. Bu, güvenlik fonksiyonlarıyla ilişkilendirilmiş olduğu yükü devreden çıkarmak veya devreye almak suretiyle gerçekleştirilebilir. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Sertifikasyon ve Standartlar

Çoğu üretici, şu anda, hangi alanda faaliyet gösteriyor olursa olsun, müşterilere sertifikalı ürünler sunma temel görevine sahiptir. Her endüstri, takip edilmesi gereken kendi yasaları ve düzenlemeleri bulunmaktadır ve elektronik endüstrisi bundan istisna değildir. Hedef kitleye, uygulamaya ve belirli endüstriye bağlı olarak, bu tür cihazlar belirli standartlara tabi tutulur ve üçüncü taraf akredite edilmiş kurumlar, bu bileşenlerin gereksinimleri karşıladığından emin olmakla sorumludur.

Standart röleler genellikle güvenlik fonksiyonları için sertifikalandırılmaz ve güvenlik standartlarına uygun olmayabilir. Tabii ki, röle üreticilerinin belirli düzenlemelere uyma görevleri vardır, aksi takdirde ürünleri piyasada bulunamaz. Güvenlik röleleri sertifikalıdır ve IEC 61508 gibi işlevsel güvenlikle ilgili cihazlar için tasarım standardını tanımlayan güvenlik standartlarına uygunluk gösterir.

Ayrıca, güvenlik röleleri, güvenlikle ilgili kritik uygulamalar için uygunluğunu sağlamak için sıkı test ve değerlendirmelere tabi tutulur. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Uygulamalar

Bu iki cihazı uygulama alanında karşılaştırmak aslında belirsiz veya belirsiz görünebilecek bir şeydir. Standart bir rölenin genel uygulamalarda yer alması yaygındır, oysa güvenlik rölelerinin dahil olduğu uygulamalar belirli ortamlarla sınırlıdır. Standart röleler, muazzam sayıda uygulamada kullanılır, belki de hayal edebileceğimizden daha yüksek bir hacimde. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Günlük faaliyetlerimizde varlar ve birçok kez varlıklarını bile fark etmeyiz. Bağımsız bir sinyal tarafından bir veya birkaç devreyi kontrol etmek, korumak veya çalıştırmak gerektiğinde, her yerde röleler kullanılır. Standart bir rölenin temel bir endişe olmadığı çeşitli genel kontrol uygulamalarında kullanılabileceği unutulmamalıdır. Güvenlik röleleri, personel koruması, makine güvenliği ve işlem güvenliğinin ön planda olduğu güvenlikle ilgili kritik uygulamalarda kullanılır. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Acil durdurma sistemleri, güvenlik kapıları, ışık perdesi ve diğer güvenlikle ilgili uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. Standart röleler genel kontrol ve anahtarlama uygulamaları için kullanılırken, güvenlik röleleri yerleşik güvenlik özelliklerine ve gereksizliğe sahip özelleştirilmiş cihazlardır ve kritik güvenlik uygulamalarında güvenli ve güvenilir işletmeyi sağlamak için özel olarak tasarlanmışlardır. Sanayi sistemlerinde güvenlik öncelikli olduğunda, güvenlik röleleri, güvenlik fonksiyonlarını uygulamak ve personeli ve ekipmanı potansiyel tehlikelerden korumak için uygun (çoğu zaman zorunlu) bir seçenektir.

 

Renk Kodu

It’s definitely a useful piece of information! Standard röle ile güvenlik rölesi arasında görsel bir fark bulunur ve bu iki cihazın sadece bakılarak fark edilebilir, ve bunun nedeni bu cihazlardan birinin kullandığı renk koduyla ilgilidir. Standart bir röle, geniş bir renk yelpazesinde piyasada bulunur. Hangi renkte olması gerektiğini belirleyen bir düzenleme veya genel bir kural yoktur.

Renk, tamamen üreticinin takdirine bağlı olarak belirlenebilir. Bir güvenlik rölesi genellikle sarı renkte veya en azından ön panel bölgesinde sarı bir etiket içerir. Bu renk kodlaması, böyle bir cihazın amacını hızlı ve net bir şekilde görsel olarak belirtmek içindir. Örneğin, güvenlik rölesi büyük bir dolaba monte edildiğinde, operatörün hemen bu cihazların güvenlik rölesi olduğunu ve bir güvenlik fonksiyonunu gerçekleştirmek üzere kurulduğunu tanıyabilmesi amaçlanmıştır. Bazı ülkelerde sarı yerine kırmızı kullanılır.

Boyutlar

Güvenlik rölesinin genel boyutları genellikle bir standart röleden daha büyüktür. Standart bir rölenin belirli boyutları yoktur ve bu durumda belirli gereksinimler bulunmamaktadır. Cihazın yer kaplaması, üretici tarafından pazar gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir. Genellikle, temel bir model oldukça küçüktür veya en azından bir güvenlik rölesinden daha küçüktür.

Güvenlik rölesi, çoğu durumda farklı kontaklar içerir, bu da birden fazla standart röleye, örneğin teşhis veya gecikme fonksiyonunu yönetmek için karmaşık elektronik devreler gerektirir. Dahili devreleri gerilim darbelerini ortadan kaldırmak için korumak da genellikle bir güvenlik rölesinde bulunan bir özelliktir. Tüm bu ayırt edici özellikler, bir güvenlik rölesinin bir standart röleye kıyasla daha büyük bir kasa gerektirmesine yol açar.

Maliyetler

Mevcut düşüncelere dayanarak hayal etmek mümkündür ve bugüne kadar yapılan düşünceler göz önüne alındığında, bir güvenlik rölesi genellikle standart bir röle ile karşılaştırıldığında daha maliyetli olduğunu kabul etmek kolaydır. Bir güvenlik rölesinin geliştirilmesi ve üretilmesine etki eden faktörler son derece önemli olup, nihai piyasa fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bir güvenlik rölesinin tasarım sürecinin uzun olması gerektiğini göz önünde bulundurmalıyız çünkü standart bir rölede bulunmayan dahili devreleri vardır.

Elbette bir güvenlik rölesinin teşhis ve koruma devrelerine, yedeklilik için birden fazla kontağa vb. sahip olması, bileşenlerin, imalatın ve testin hem maliyeti hem de üretim maliyetini artırır. Güvenlik rölesi üreticileri ayrıca sertifikalarla ilgilenmek ve bu süreçlerle ilgilenmek zorundadır. Göz ardı edilemeyecek başka bir yön ise pazar büyüklüğüdür. Genellikle birçok uygulamada yaygın olarak kullanılan normal rölelerin ticari ölçeği ile güvenlik rölelerinin kullanıldığı sınırlı alan arasında büyük bir fark vardır.

İzleme işlevi

Bu terim güvenlik röleleri ile sıkı bir şekilde ilişkilidir ve bu cihaz ile bir standart röle arasındaki ana farklardan biridir. Bir güvenlik rölesinin izleme işlevi, sürekli olarak yükün sağlığını ve döngünün durumunu gözetlemenin kritik bir yön olduğu işleme endüstrisi veya herhangi bir başka alanda genellikle temel öneme sahiptir. Standart rölelerin izleme işlevi yoktur. Bazı güvenlik röleleri yükü ve hattı veya hatta kendi iç işleyişlerini izleme yeteneğine sahiptir.

Tüm röleler bu tür izleme özelliklerine sahip değildir, ancak sadece daha gelişmiş ve sofistike olanlar. Uygulamanın sağlığını canlı olarak izlemek, gelişmiş dahili elektronik devreler sayesinde ve sürekli olarak cihazların iç işleyişlerini ve döngü bütünlüğünü denetleyerek gerçekleştirilebilir.

Yangın ve gaz için uygulamaların bahsedilmesi önemlidir, çünkü hat izlemesi genellikle pasif durumdadır ve acil durumda müdahale gerektirir. Bu, döngünün ve yükün durumunu normal olarak devre dışı durumda koruyan bir öngörüsel bir yöntemdir. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Darbe Testi

Darbe Testi, PLC’nin DO kartını yük ile bağlayan hattın kalitesini kontrol ettiği sistemdir. Eğer bir güvenlik rölesi, dijital çıkış kartı gereken güç nedeniyle güvenlik yükünü doğrudan sürdüremiyorsa, PLC kartı perspektifinden bakıldığında röle yük haline gelir. Bu işlev günümüzde çoğu güvenlik sistemi tarafından kullanılmaktadır, ancak rölenin ön ucu bu işlevle uyumlu değilse, röleleme sorunları veya hatta röle arızası olabilir.

Test darbesi nedeniyle temasın sürekli olarak açılması ve kapanması, rölenin ömrünü erken bitirebilir. Bu, bir güvenlik rölesi seçerken dikkate alınması gereken önemli bir özelliktir çünkü bu, röle kontaklarına darbe, yükün yanlış aktivasyonları ve birim için erken bir ömür sonu sağlayarak röle hasarının önlenmesini sağlar. Darbe testi genellikle hem açık hem de kapalı koşullarda DO kartı tarafından gerçekleştirilir.

Güvenlik enstrümantasyon fonksiyonlarından bahsediyoruz. Eğer güvenlik rölesi darbe testi ile uyumlu değilse, genel uygulama için zararlı durumlara yol açabilir ve rölenin kendisinin yanı sıra yanlış anahtarlama ve istenmeyen güvenlik prosedürlerinin tetiklenmesine neden olabilir.

Hata Yansıtma

Bazı durumlarda, güvenlik rölelerinin denetlenen PLC dijital çıkış kartları ile birlikte çalışması gerekebilir. Bu durumda, röle, bu özelliğe uyumlu olanlardan biri olmalı ve bu işlevin bir uzantısı olarak çalışmalıdır. Temel olarak, çıkış döngüsünde bir hata meydana geldiğinde, DO kartına doğrudan bağlanan güvenlik rölesinin bobininde bir değişiklik algılanabilir. Bu empedans, PLC kartı tarafından okunabilir ve bir hata durumu olarak yorumlanabilir.

Bu özelliğin adına hata yansıtma denir çünkü röle, sahada bir hatayı algılar ve böyle bir durumu bobin terminallerinde yansıtır. Bu işlev ayrıca kurulum ve kablaj maliyetlerini de etkiler; çünkü artık ayrı bir dijital giriş kartı ve ilgili kablaj gerekli olmadığında maliyetler azalır. Standart rölelerin hata yansıtma fonksiyonu yoktur.

İletişim Protokolleri
İşlem endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir iletişim protokolü Modbus protokolüdür ve bazı röleler bu seçime uyar. Bu özelliğe sahip güvenlik röleleri genellikle zaten akıllı röleler olarak tanımladıklarımızdır. Bu, genellikle ayar ve yapılandırma gerektiren ve uygulamanın bütünlüğünü teşhis edebilenlerdir. RS-485 kablosu üzerinden Modbus iletişimini destekleyen tüm röle modülleri, 127 cihazdan oluşan bir ağ oluşturmak için kullanılabilir.

Bu cihazlar çok düşüşlü bir ağda düzenlenebilir ve tek bir ana ünite tarafından izlenebilir veya yapılandırılabilir. Her röle, bu durumda bir köle olarak görülebilir ve bir adres aracılığıyla benzersiz şekilde tanımlanan bir parametre tablosuna sahiptir ve istendiğinde değerini okuma ve yazma için kullanılabilir hale getirir. Esnek bir iletişim protokolüne sahip olmanın bir dizi faydası vardır :

– Tüm bağlı röleler için 1 Modbus arayüzü
– Çok düşüş bağlantısı, iletişim mesafesi 1200 metre
– Aynı ağda en fazla 127 röle
– Alarm izleme için Sistem DI’ye ihtiyaç yok
– Hata türü hakkında bilgi

 

Çalışma Aralığı

Her seferinde bir güvenlik rölesinden bahsettiğimizde, genellikle göz ardı edilen özelliklerden biri işletme sıcaklık aralığıdır. Birçok kullanıcı, bir şekilde dolabın veya genel montajın sıcaklığını değerlendirmeyi ve güvenlik rölesinin çalışabileceği belirtilen aralığıyla karşılaştırmayı gözden kaçırır. Aslında, her üreticinin herhangi bir resmi belgede iddia ettiği işletme sıcaklık aralığı sertifikalı bilgidir. Güvenlik rölesi, geçerli sertifikaları yayınlama yetkisine sahip üçüncü taraf kuruluşlar tarafından değerlendirilmeli ve onaylanmalıdır.

Şu anda piyasada bulunan çoğu güvenlik rölesi, zorlu çevresel koşullarda kurulumu mümkün kılmak için geniş bir çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Elbette, bu yeterli olmayabilir ve iyi bir uygulama, uygun boyutlandırılmış bir soğutma sistemini düşünmektir. Bu iki unsurun kombinasyonu, iç bileşenleri daha az stres altına sokarak cihazın ortalama ömrünü uzatır; çünkü bileşen arızası riskini azaltır ve ortalama ömrü uzatırız.

Sonuçlar
Şimdiye kadar gördüğümüz şey, bir standart röle ile bir güvenlik rölesi arasındaki geniş bir farklar listesidir. Birçok farklılık bulunmakta ve elbette ki, koşullara bağlı olarak analiz edilmesi gereken diğer özellikler olabilir, ancak fark açık ve belirgindir. Tehlikeli olayların önlenmesinde bir rölenin temel rol oynadığı tüm uygulamalarda, bir güvenlik rölesinin kullanımı temel öneme sahiptir.

blog
Yorum yapılmamış

Bir güvenlik rölesi nedir

Sanayi gelişimi sürecinde, pratik güvenlik çözümlerinin fikri ve uygulanması yavaş ama istikrarlı bir şekilde ortaya çıktı. Bu çözümler, özellikle bir kontaktör olarak bilinen ağır iş tipi röle gibi standart rölelerin kullanımı, geniş kitlelerce benimsendi ve teşvik edildi.

Bir güvenlik rölesi nedir

Tehlikeli bir durumda, tek garantinin kaynağın ve aktüatörün arasındaki izolasyon olduğu göz önüne alındığında, bir adım daha ileriye gidildi ve yalnızca bir yerine genellikle üç kontaktörün bir kombinasyonunun kullanılmasıyla elde edildi. Bu uygulama, bir arıza durumunda operatör tarafından kolayca manipüle edilemeyen veya atlanamayan temel bir koruma sistemini sağlayabilirdi. Bu detaylı süreç, bugün bildiğimiz güvenlik rölesinin gelişimine yol açtı. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Güvenlik röleleri, güvenlik yanı sıra işlemler, makineler ve ekipmanların korunmasının temel önemdeki bileşenleridir. Bir güvenlik rölesi gibi tek bir cihazda, giriş sinyallerini değerlendirmek ve önceden tanımlanmış güvenlik kurallarına dayalı kararlar almak için yerleşik güvenlik mantıkları bulunur. Bu temel bileşenler, imalat, otomasyon, robotik ve işlem kontrolü dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bir güvenlik rölesinin amacı, güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygunluğu sağlamak, işçileri korumak ve kazaları önlemektir. Belirli bir uygulama için uygun güvenlik rölesini seçmek ve kurulumunun ve bakımının doğru şekilde yapıldığından emin olmak, doğru çalışmasını garanti altına almak açısından hayati öneme sahiptir. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Güvenlik Fonksiyonu

Bir güvenlik rölesi karakteristiği, güvenlik alet fonksiyonuna dahil edilebilme yeteneğidir. Bu cihazın devreye dahil edilmesi bazı durumlarda gerekli olabilirken, diğer durumlarda ise vazgeçilmez olabilir. Güvenlik fonksiyonunun amacı, daha karmaşık bir sistemin tamamen otomatik koruma sürecini yönetmektir. Bu nedenle, bir güvenlik rölesi, bir dizi ekipmanla birlikte, yüksek riskli olayları azaltma, hafifletme ve sınırlama sürecinde aktif bir rol oynar.

Güvenlik röleleri, bu belirli amaç için tasarlanmıştır ancak her bir güvenlik rölesi, belirli bir uygulamanın özel gereksinimlerine dayalı olarak seçilmelidir. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

SL , SC , ve PL

Bir güvenlik rölesi, ISO 13849 ve IEC 61508 gibi uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmış bir cihazdır. Bu standartlar, güvenlik rölelerini güvenilirliklerine ve tehlikeli arızaları önleme yeteneklerine göre çeşitli seviyelere (SIL veya PL) sınıflandırır. Güvenlik rölesinin seçimi, uygulamanın gerektirdiği güvenlik kategorisiyle uyumlu olmalıdır. Güvenlik röleleri, endüstriyel ortamlarda güvenlik standartlarını ve yönetmeliklerini karşılamak için önemlidir. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bu cihazlar, güvenlikle ilgili kontrol sistemleri için gereksinimleri tanımlayan uluslararası güvenlik standartlarına uyumu sağlarlar. Güvenlik röleleri, Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) ve/veya Performans Seviyesi (PL) dereceleri ile mevcuttur. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bu derecelendirme, güvenlik rölesinin güvenilirliği ve risk azaltma yeteneğini ölçer, böylece güvenlik fonksiyonu kritik uygulamalarda amaçlandığı gibi çalışır. SIL ve PL arasında farklılıklar olsa da, her ikisi de güvenlik rölesinin elde ettiği risk azaltma seviyesini gösterir. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

 

PLC darbe testi uyumluluğu

Programlanabilir Mantık Kontrolörü (PLC) bağlamında bir darbe testi, giriş ve çıkış sinyallerinin işlevselliğini ve tepki süresini doğrulamak için kullanılan bir test tekniğini ifade eder. Darbe testinin temel amacı, PLC’nin giriş ve çıkışlarının doğru çalıştığından ve belirtilen zamanlama gereksinimleri içinde olduğundan emin olmaktır. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Piyasada mevcut en son güvenlik röleleri genellikle darbe testi uyumlu olup, bu bilgi genellikle röle üreticisi tarafından cihaz belgelerinde açıkça belirtilir. Bu bilgi net değilse veya bulunamıyorsa, iki cihaz arasında uyumluluk testi yapmak her zaman mümkündür ve bu, bazı temel adımlar izlenerek yapılabilir. Bir güvenlik rölesinde bir darbe testi uyumluluk kontrolü nasıl yapılır, her üreticinin bildiği ve tüm son kullanıcılara sağlayabileceği bir bilgidir. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İzleme fonksiyonu

Güvenlik rölesi izleme fonksiyonu, rölenin uygun çalışmasını ve genel güvenlik sisteminin etkinliğini sağlayan hayati bir özelliktir. Güvenlik röleleri sürekli olarak çeşitli güvenlikle ilgili girişleri izler ve kendi kendini kontrol eder, böylece rölede veya bağlı güvenlik cihazlarında hataları veya arızaları tespit eder. Bu izleme fonksiyonu, güvenlik sisteminin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur, böylece güvenlik standartlarına ve yönetmeliklerine uygun ve güvenilir kalmasını sağlar.

Servis Yükü

Piyasada bulunan bazı güvenlik röleleri, güvenlik kontağına ek olarak S.L. (Servis Yükü) sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu terminaller, güvenlik yüküne karşı çalışması gereken bir cihaza bağlanabilir. Bu cihazlar, lamba veya ses çıkaran bir cihazdan gelen akustik veya ışık sinyalleri gibi güvenlikle ilgili olmayan sinyalleri yönetmek için kullanılabilir. Bazı özel yapılandırmalarda, servis yükü doğrudan bir dijital giriş PLC kartına bağlanabilir.

GÜVENLİK YÜKÜ SERVİS YÜKÜ
AKTİF AKTİF DEĞİL
AKTİF DEĞİL AKTİF

Her güvenlik kontağı için bir ikinci kontak bulunmaktadır: servis yükü. Burada, sertifikalı olmayan SIL/PL yükü bağlamak mümkündür. Bu tür bir yük, SIL yüküne karşı çalışır. Bir dahili değişim kontağı bunu mümkün kılar. Çoğu güvenlik rölesinde, güvenlik yüküne uygulanan gerilim, servis yüküne uygulanan gerilimle aynıdır.

Sonuçlar 

Sonuç olarak, bir güvenlik rölesi, güvenilirlik ve güvenlik olmak üzere iki ana standarda uygun enstrümantasyonlu bir güvenlik sistemi içinde güvenlik fonksiyonunu gerçekleştirebilen bir cihazdır. Bu cihaz, bir PLC’nin izleme fonksiyonunun bir uzantısı olarak düşünülebilir. Ayrıca, bazı güvenlik röleleri ek bir servis yüküne sahip olma olasılığı sunar.

blog
Yorum yapılmamış

ESD nedir

Acil Durdurma Sistemi (ESD), bir tesis veya makinenin başlatma ve durdurma sıralarını yönetmek için kullanılan acil kontrol sistemidir. Proses tesislerinde, acil durdurma fonksiyonunun amacı, genellikle hidrokarbon sızıntıları veya hidrokarbon bulunan alanlarda yangın başlangıcı veya güç sistemlerinin veya temel bileşenlerin arızası gibi acil durum durumlarının sonuçlarını en aza indirmektir.

ESD nedir

ESD’nin amacı, insanları, tesisleri korumak ve olumsuz çevresel etkileri önlemektir. ESD, tesis mühendisliğinde ve karmaşık endüstriyel uygulamalarda ana güvenlik sistemlerinden biridir. Bir acil durdurma sistemi ayrıca işlem çalışmasını engellemenin, gelen bağlantıları veya akımı izole etmenin ve beklenmedik bir olayın riskini hızlı bir şekilde azaltmanın bir yöntemidir. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Acil durdurma, tasarım, üretim, test ve bir güvenlik sistem gereksinimi olarak uygulanması gereken asgari bir gereksinimdir. Redundans fonksiyonu, ESD’ler arasında en popüler olanıdır. Genellikle bu sistemler kapalı bir döngü içinde entegre edilir ve bağımsız bir kapanma sistemiyle bağlantılıdır, bu da yedeklidir. ESD’ler tarafından uygulanan tipik işlemler şunlardır: ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

hidrokarbon akışını durdurma, döner ekipman için anahtarları durdurma, hidrokarbon stoklarını, ateşleme kaynaklarını, gereksiz elektrik ekipmanlarını izole etme, yangın koruma sistemlerini etkinleştirme, güvenlik pozisyonundaki engelleme vanalarını açma/kapama, elektrik motorlarını ve paket ünitelerini engelleme, tesisin basıncını düşürme ve devre dışı bırakma prosedürlerini başlatma. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bir kez kapatma başlatıldığında, güvenliği sağlamak için kullanılan tüm nihai elemanların etkin kalması gerekmektedir (güvenli durum). Bir kapatma durumunu geri yüklemek için manuel bir işlem gereklidir. E S D, yanlışlıkla kapatma riskini en aza indirmek için tasarlanmalıdır. Aktivasyon elemanlarında mantıksal çözücün kullanılması (örneğin, gaz dedektörleri, manuel düğmeler vb.) göz önünde bulundurulmalıdır. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

 

Mantık ve Seviyeler

 

Genellikle ESD (Acil Durdurma Sistemi), güvenlik uygulamaları için sertifikalı PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi), DCS (Dağıtılmış Kontrol Sistemi) veya BMS (Yakıcı Yönetim Sistemi) temel alınarak, tesisin güvenliğini garanti etmek için arıza veya hata durumunda çalışan bir sistemdir. ESDC ise tesisin işletimsel dizilimlerine adanmış kontrol ünitelerinden bağımsız bir sistemdir. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Tehlikeli bir olayda yer alan ünite güvenliğe alınabilirse, tesisin geri kalanını işletmeye devam ederken tam veya kısmi kapatma yapılabilir. Tesisin tam veya kısmi kapatılması, belirli işletme koşullarının aşılmasıyla, otomatik dizilimlerle veya gerektiğinde saha veya kontrol odasında yer alan kontrollerin manuel olarak etkinleştirilmesiyle başlayabilir.

Başlatma dizilimi, ESD sıfırlamasından sonra başlar. Bir kapatmadan sonra, ESD seviyeleri operatör tarafından konsolun başlatılmasıyla bireysel olarak ve manuel olarak sıfırlanmalıdır. Saha ekipmanı için, aksi belirtilmedikçe, kapatma valfleri (SDV) yerel olarak manuel olarak sıfırlanırken, ekipman veya işlem alanlarının başlatılması için, başlatma öncesi sensör sinyalleri anormal durumda olabileceğinden E S D sisteminin bazı girişleri engellenmelidir ve bir kapatmaya neden olabilir. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bu tür inhibitörler “başlatma engelleyicileri” olarak bilinir. Her engelleme fonksiyonu, sensör sinyalinin normal duruma dönmesinden veya belirlenen bir gecikme süresinden sonra otomatik olarak sıfırlanır. Tipik olarak, ESD herhangi bir dijital sensörün (giriş) veya aktuatörün (çıkış) etkin olmayan bir durumda çalıştığı güvenli moda sahiptir. Bu nedenle, sistem ve saha giriş/çıkışlarının kritik bileşenlerinin arızalarının tespiti, tesisi güvenli bir duruma getirmelidir. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

 

Genel olarak, bir ESD, artan acil durum sırasında birkaç koruma seviyesi olan hiyerarşik bir yapı olarak tasarlanmıştır. Örneğin: SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

E S D 0 – Tesisin veya platformun terk edilmesi
E S D 1 – Tesisin tamamının acil durdurulması ve basıncının indirilmesi
E S D 2 – Tesis içindeki bir işlem ünitesi için acil durdurma
E S D 3 – İşlemin tamamen durdurulması
E S D 4 – Tesis içindeki tek bir işlem ünitesi için işlem durdurma

blog
Yorum yapılmamış

Araçlı Risk Kontrol Önlemleri

Ammonia endüstri sektöründe en yaygın üretilen kimyasallardan biridir ve tehlikeli maddelerden biridir. Yüksek konsantrasyonların havada bulunması durumunda uyarı vermek için sürekli gaz seviyesi ölçümü gereklidir, bu da patlama riskini önlemek için önemlidir.

Araçlı Risk Kontrol Önlemleri

Ayrıca, bu riski azaltmak için tasarlanmış bir ekipman seti kullanmak da önemlidir. Avrupa’nın lider baz kimyasallar, gübreler ve plastiklerin mekanik geri dönüşümü pazar liderlerinden biri, gaz sensörlerindeki arızaları tespit etmek için G.M. International cihazlarını kullanmaktadır.TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Araçlı Risk Kontrol Önlemleri ZORLUK : Gaz dedektörleri sürekli uzun vadeli amonyak ölçümleri için yaygın olarak kullanılan elektrokimyasal sensörlerdir ve tehlike durumlarında gerekli savunma önlemlerini sağlarlar. Ancak, patlayıcı atmosferleri önlemek için gaz tespit sisteminin tamamının her durumda mutlak güvenilirlikle çalışması gerekmektedir. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Müşteri, yaklaşık iki yüz gaz dedektörü güvenlik döngüsünü güncellemek zorundaydı ki bu da gaz dedektörlerinin arızalanmasını veya kablo kopmalarını algılayabilen uygun ekipmanların uygulanması anlamına gelmektedir. Son hedef, uygulamaya dahil olan tüm güvenlik döngülerinde SIL 2’yi başarmaktı. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Araçlı Risk Kontrol Önlemleri ÇÖZÜM : G.M. International cihazları, güvenlik döngülerini SIL 2’ye yükseltmek için kullanıldı: D5254S güvenlik bariyeri, güç kaynağı ve izole edici tekrarlayıcı ve D6014D modülü, aynı zamanda sinyali bölebilen bir izolatör. Bu uygulamada, D5254S içsel güvenlik bariyeri, tehlikeli alanda bulunan geleneksel bir iki telli 4-20mA vericinin tamamen yüzen bir DC kaynağı sağlar. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bir hata durumu algılandığında ve bu hatanın kökeni açık veya kısa devre ise, bariyerin çıkışı otomatik olarak 23mA veya 3,5mA’ye zorlanır. İki bağımsız alarm da daha fazla güvenlik önlemi tetiklemek üzere ayarlanmıştır. Bağlantıların ve sensörün sağlığının izlenmesi de sağlanmıştır. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Daha fazla güvenliği garanti etmek için kullanılan ikinci cihaz bir D6014D izolatördür. D5254S’nin izole çıkışı, izolatörün girişine bağlanır ve sinyal bölücü olarak yapılandırılan izolatör, iki analog sinyal sağlayabilir. Biri bir güvenlik PLC’ye (HIMaTrix I/O Kartı-ref. X-AI -32 01 analog giriş kartı) bağlanır ve diğeri gaz dedektörü kabinesinin I/O kartına bağlanır. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Araçlı Risk Kontrol Önlemleri FAYDALAR : GMI teknik ekibi, sağlanan çözümlerin geliştirilmesini ve test edilmesini destekledi, mevcut durumun analizinden başlayarak. GMI D5254S modülünün tamamen programlanabilir çalışma parametreleri, yapılandırmanın yüksek esneklik seviyesine sahip olmasını sağlar. Ayarlar ve izleme de bu uygulamada önemli bir artıydı ve şimdi SIL 2 seviyesine göre entegre güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

blog
Yorum yapılmamış

İçsel Güvenlik, Altı Yaygın Hata

İntrinsik güvenlik (IS) korumasının başarılı bir şekilde uygulanması için standartlar ve devre seçimlerinin yanı sıra titizlikle gözlemlenmesi gereken uygulamalar ve kaçınılması gereken hatalar bulunmaktadır.

İçsel Güvenlik

Bir intrinsik güvenlik sisteminin uygun şekilde uygulanmasının temeli düzenleyici çerçevedir. Uluslararası düzeyde, IECEx patlama koruma endüstrisinde cihazların ve hizmetlerin bağımsız test edilmesi ve sertifikalandırılması için bir sertifika şemasıdır. Birçok düzenleyici gereklilik IEC 60079 serisinde özetlenmiştir, ancak elektrik tesisatları için tam bir gereklilik seti içeren Amerikan standardı NFPA 70 ve Kanada pazarı için standart olan CSA C22’de de bulunmaktadır. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Teknolojik açıdan, intrinsik güvenlik, elektrik ekipmanları ve elektronik cihazlar tarafından meydana gelen yangın ve patlama risklerini önlemenin ana tekniğidir. Devre ve enerji seviyesinde, Zener bariyerleri ve Galvanik izolatörler tarafından başlıca garanti edilmektedir. Zener bariyerleri, intrinsik güvenlik sağlamada en başarılı cihazlardan biridir.

Bunlar, Zener diyotlarına dayanan pasif koruma arayüzleri olup, bir hata, aşırı gerilim, kısa devre vb. durumunda tehlikeli alanlarda akan enerji ve akım miktarını sınırlamak için kullanılır. Galvanik izolatörler, sinyalin kaynaktan ölçüm cihazına transformatörler, optik veya kapasitif bağlayıcılar aracılığıyla geçmesine izin verir. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Toprak döngülerini kesmenin yanı sıra, izolasyon yüksek gerilim darbelerini keser ve yüksek ortak mod voltajlarını ortadan kaldırarak operatörleri ve kontrol ve ölçüm cihazlarını korur. Bir intrinsik güvenlik sistemi tasarlarken ve uygularken kaçınılması gereken altı ana hatayı görelim.

İlk hata: Ayrı bir toprak bağlantısı sağlamamak

Zener bariyerlerinin intrinsik güvenlik sağlaması için zamanla korunması gereken ayrı bir toprak bağlantısı gerekmektedir. Zener bariyerinin toprağı ile referans noktasından en uzak olan arasındaki bağlantı direnci olası ateşlemeleri önlemek için 1 Ohm’dan fazla olmamalıdır. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İyi bir toprak bağlantısı, hata akımının tehlikeli alandan güvenli alana geri dönmesini sağlayarak tehlikeli alan terminallerinde herhangi bir gerilim ve akım artışını önlemelidir. Bu koşul, diğer sistem yapısal toprak telinden ayrılan ve tek bir referans noktasına bağlanan ayrı bir toprak iletkeninin kullanımı ile sağlanır. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İkinci hata: İntrinsik güvenli devreler arasındaki mesafelerin korunmaması

İntrinsik güvenli devreler arasındaki mesafelerin korunması kritiktir. Bu yöntemin uygulanması, intrinsik güvenli devreleri intrinsik olmayan devrelerden ayırmaya, farklı intrinsik güvenli devreleri ayırmaya ve intrinsik güvenliğin bağlı olduğu bileşenlerin kısa devre yapılmasını önlemeye olanak tanır. Tipik olarak, harici intrinsik güvenli devrelerin bağlanması için terminaller, intrinsik olmayan devre iletkenlerine olan mesafenin en az 50 mm olacak şekilde monte edilmelidir.

Amaç, devreyi güvenlik açısından kritik bileşenlerin kısa devreler tarafından atlanmasını önlemek için uygulamaktır. Bileşenler için minimum mesafeler, bileşenlerin yer değiştirmesi ve bağlantıları, intrinsik güvenliğin düzenleyici sınırlarının karşılaştırıldığı intrinsik güvenlik kurallarıyla karşılaştırılır. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Üçüncü hata: Ex kapsüllerinin tanımlanmasında başarısızlık

Açık güvenlik nedenlerinden dolayı, intrinsik güvenli devreleri barındıran bir kapsülün uyarı etiketi sağlayarak açıkça tanımlanması gerekmektedir. Tipik olarak, intrinsik güvenli devre bölümlerini tanımlayan rengin mavi olduğu kabul edilir. EN60079-14, “İntrinsik güvenli devreler, onları bir intrinsik güvenli devrenin parçaları olarak tanımlamak için işaretlenmelidir. Tesisatlar veya kaplamalar bir renkle işaretlenmişse, açık mavi olmalıdır.” şeklinde belirtmektedir.

Dördüncü hata: İntrinsik güvenli Ex kablolarının tanımlanmasında başarısızlık

Mavi kaplamalı ve iletken izolasyonlu kontrol kabloları kolayca tanınır. Bunlar intrinsik güvenli devreler için tehlikeli alanlarda kullanılır ve EN 60079-14 gereksinimlerini karşılar: “İntrinsik güvenli devreler açık mavi kablolarla tanımlanmışsa, bu tür kabloların intrinsik güvenli devrelerin tanımlanmasını karışıklığa veya etkinliğinin azalmasına neden olabilecek başka amaçlar için kullanılmaması gerekmektedir. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

” Ancak, kabloların muhafazalardan çıkışının kablo glandları ve terminaller üzerindeki gerilimleri sınırlamak için tasarlandığından emin olmak iyi bir uygulamadır. Bağlantı kutusu, kabloların yeterli bükülme yarıçapıyla çıkmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Beşinci hata: Yanlış kablo glandı seçimi veya montajı

Elektrik ekipmanlarına kabloların bağlantısı, kullanılan kablo tipi ve çapı dikkate alınarak seçilmiş kablo glandları aracılığıyla yapılmalı ve patlama korumasına karşı bütünlüğü korumalıdır. Kablo glandları, uygulanan gerilimin veya dönmenin iletken bağlantılara iletilmemesi için kabloyu güvenli bir şekilde sabitlemelidir.

İntrinsik güvenli kablo glandları darbe korumasına sahip olmalı ve dışarıdan bir elektrik bağlantısı yapmak için yangına dayanıklı bir muhafaza içinde kullanılabilir. Patlama geçirmez muhafazaların iç kısmının sızdırmazlığı için kablo olmayan hat geçişleri, yani kör tıpalar, kullanılabilir. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Altıncı hata: Açıklayıcı belgelerin eksikliği

İntrinsik güvenli sistemler için açıklayıcı belgelerin eksik olması, tesisleri sınıflandırmayı, sistemleri ve bileşenleri tanımayı, uyumu izlemeyi ve koordinasyon faaliyetlerini doğrulamayı zorlaştırır. Elektrik ekipmanlarının ve sistemlerinin düzenlemelere uygun olduğunu gösteren belgeleri toplamak önemli bir adımdır. Tehlikeli alanlarda kullanılan devrelerin ve sistemlerin, açıklayıcı belgelere uygun özelliklere sahip olduğunun doğrulanması gerekmektedir. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

blog
Yorum yapılmamış

Zener bariyerleri ve izolatörler, en iyi çözüm

Zener bariyerler ve izolatörler, alan içindeki enerjiyi sınırlayarak güvenlik sağlayan iki farklı cihazdır. Patlayıcı bir atmosfer, belirli atmosfer koşullarında hava veya yanıcı madde içeren yanıcı maddelerin (gaz, buharlar, sisler veya toz halindeki yanıcı maddeler gibi) bir karışımıdır ki, ateşleme durumunda yanma yanıcı karışıma yayılır.

Zener bariyerleri ve izolatörler

Patlayıcı bir atmosferin oluşması için, yanıcı veya yanıcı bir madde belirli bir konsantrasyonda olmalıdır; bu konsantrasyon çok yüksek veya çok düşükse, bir yanma reaksiyonu veya hatta hiç reaksiyon olmayabilir. Tehlikeli bir karışım normal tesis koşulları altında bulunabilir veya patlama tehlikesi bazen üç ana koruma tekniği kullanılarak önlenir: kapsama (patlama geçirmez), ayrım (kapsülleme) ve önleme (içsel güvenlik). TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İçsel güvenlik, bu nedenle tehlikeli alanlarda elektrikli ekipmanın güvenli işletimi için enerjinin ateşleme için mevcut olanını sınırlayarak bir koruma tekniği olarak tasarlanmıştır. Düşük akım ve voltajda çalışabilen sinyal ve devreler için, içsel güvenlik kullanımı, diğer koruma yöntemlerine göre sistem mimarilerini basitleştirir ve kurulum maliyetlerini azaltır. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

ATEX Avrupa Direktifi 2014/34/AB’ye uyumlu Avrupa standartları, içsel güvenlik ekipmanı ve sistemleri için tasarım ve inşaat gereksinimlerini tanımlamak için temel oluşturur.

Ölçüm döngüsü cihazları

Farklı cihazlar, ekipmanlar ve arabirimler göz önüne alındığında, içsel güvenli uygulamalarda bir sistem yaklaşımını tercih etmek önemlidir. Zener bariyerler, Zener diyotları aracılığıyla hata enerjisini toprağa yönlendiren pasif cihazlardır. İzolatörler ise farklı olarak, hata enerjisini engellemek ve tehlikeli alan ile güvenli alan arasında devreler arasında izolasyon sağlamak için transformatörler veya opto-kuplörler kullanır. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İçsel güvenli uygulamalarda kullanılan cihazlar standartlara ve en kötü kullanım durumuna uygun olmalıdır. Ayrıca, bir izolatör veya bir bariyerin kullanımı güvenli bir durum elde etmek için yeterli bir koşul değildir.

Ölçüm sistemi veya döngüsü, saha elemanlarını (termokupl, direnç termometreleri, anahtarlar, dirençler, yarı iletkenler), güvenlik parametrelerini, içsel güvenli cihazları (vericiler, vanalar, yakınlık sensörleri, LED’ler, modemler vb.), kabloları, sıcaklıkları ve diğer sertifikalı sistemlerle (Ex, SIL, TUV) veya yıldırımdan koruyucularla potansiyel kullanımını içeren bir bütün olarak doğrulanmalı veya sertifikalandırılmalıdır. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Cihazlar içsel güvenli bir devrede kurulmadan önce “Varlık parametreleri”ni belirlemek için sertifikalandırılmalıdır. “Varlık” modeli, cihazların sertifikalandırılabileceği minimum gerilim ve akım değerlerini ve güç seviyelerini tanımlayan içsel güvenlik kavramından yararlanır. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Zener Bariyerleri

Zener bariyerleri basit ve düşük maliyetli olmalarına rağmen seçilmesi kolay olmayan cihazlardır ve geçmişte çok popülerdi. Şu anda genellikle yeniden düzenleme projelerinde ve OEM uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Enerji yönlendirme konseptine dayalıdırlar ve oldukça basit bir bileşen ağından oluşurlar. Bu tür bir koruma, saha sensörünün izole edildiği güvenli bir alana monte edilebilir. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bariyerler, dirençler ve sigortalarla seri bağlı Zener diyotlarından oluşan basit bir elektrik devresinden oluşur. Bu koruma, patlayıcı bir atmosfer ateşlemesine neden olmadan önce aşırı akım veya aşırı gerilimi toprağa bağlantıya yönlendirir. Zener bariyerleri, rutin kontroller gerektirir ve izolatörlere kıyasla nispeten yüksek kurulum maliyetlerine sahiptir.

Normal işletme koşullarında, bariyer elektrik sinyallerini her iki yönde de azaltmadan iletir. Güvenli alana dönük bariyer terminallerinde bir hata gerilimi meydana geldiğinde, sonuçta oluşan akım bir sigorta ve Zener diyotları aracılığıyla toprağa yönlendirilir. Hata sürecinde, tehlikeli alana yönlendirilen terminallerdeki açık devre gerilimi Zener gerilimine sınırlıdır, tehlikeli alandaki kısa devre akımı ise sınırlayıcı direnç tarafından sınırlanır.

Bir bariyerin etkinliği, hata akımının güvenli alana geri dönmesini sağlayarak tehlikeli alandaki terminallerde herhangi bir önemli gerilim ve akım artışını önleyen toprak bağlantısına bağlıdır. Bu, diğer toprak bağlantılarından ayrılan özel bir topraklama iletkeninin kullanılması ile sağlanır. Zener bariyerinin toprak bağlantısı ile referans noktalarından en uzaktaki olanı arasındaki bağlantı direnci 1 Ohm’un altında tutulmalıdır. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İ.S. İzolatörler

Bu tür bir ünite, bariyerlerin aksine, güvenli alandan tehlikeli alana aşırı akım veya dalgalanmaların iletilmesini önleyen yüksek bir izolasyon derecesini korur. İşletim sistemi, ayırma ve izolasyon özelliklerini sağlayan transformatörler ve optik kuplörlerin kullanımına dayanır. Bir galvanik izolatör kullanıldığında, toprak bağlantısı artık gerekli değildir, veri iletiminin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar, yani sinyal, topraklama nedeniyle parazit veya sürüklenme akımları tarafından değiştirilmez.

İzolatörler veya izole bariyerler daha hassas ve sağlamdır ve potansiyel olarak tehlikeli enerjiyi izole etme prensibine dayanırlar. Fark, tehlikeli alandaki devreler ile güvenli alandaki devreler arasında izolasyon sağlamaktır ve bunun için transformatörler ve opto-izolatörler gibi bileşenler kullanılır; bu bileşenler içsel güvenlik standartlarına uygun olmalı ve patlama tehlikesine karşı güvenliği garanti etmelidir. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İyi tasarlanmış ise, izolasyon bariyerleri hata geriliminin sınırlayıcı devreye ulaşmasına izin vermez, bu devre sadece transformatörün sekonder sargısındaki gerilime dayanabilmelidir. Galvanik izolasyon, sınırlayıcı devrelerin toprağa karşı yalıtkan olmasını sağlar; bu nedenle, bu devre için artık topraklama ve sigortalar gerekli değildir. Güvenlik parametreleri, Zener bariyerleri için kullanılan yöntemle benzer şekilde belirlenir.

İzolatörler kolayca programlanabilir ve çoğaltıcılar, yedekli 1oo2 mimarileri, kritik uygulamalar (tehlikeli alanlarda veya titreşimlerle) ile kullanılabilir ve ayrıca standart sinyaller sağlayabilir ve kart üzerinde giriş/çıkışa sahip olabilir. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

blog
Yorum yapılmamış

İntrinsik güvenlik, pazarın bir bakışı

2021 yılında intrinsik güvenlik ekipmanları için küresel pazar 3 milyar doları aşmıştır. Belirsiz bir durumda bile, pazarın 2027 yılında 4,6 milyar dolarlık bir değere ulaşması beklenmektedir. İntrinsik güvenlik ekipmanı (IS, İntrinsik Güvenlik), belirli bir tehlikeli atmosferik karışımın ateşlenmesine neden olabilecek termal ve elektriksel enerjiyi sınırlayarak patlamaları önlemek için kullanılır.

İntrinsik güvenlik

İntrinsik güvenlik teknolojisinin tartışmasız avantajları, güvenilirlik, esneklik ve kolay kurulum ve bakım gibi unsurları içerir. İntrinsik güvenlik cihazları, patlama riskine maruz kalan insanları, çevreyi ve varlıkları korumaya katkıda bulunur. Dolayısıyla, bunlar bazı patlama geçirmez muhafazalar gibi ek bileşenlerin maliyetini ortadan kaldırabilir. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

İntrinsik güvenlik cihazları genellikle sensörler, anahtarlar, gaz dedektörleri, LED göstergeler, vericiler, dönüştürücüler, izolatörler ve Zener bariyerlerini içerir. Endüstriler arası bir geçiş yapmalarına rağmen, bu ekipmanların başlıca uygulamaları petrol ve gaz, madencilik, enerji, kimya, otomotiv, sağlık hizmetleri, kağıt endüstrisi, imalat ve altyapı sektörlerinde bulunmaktadır.

I.S. ekipmanları küresel pazar büyüklüğü, 2022-2027 (milyar dolar cinsinden)
Yeniden düzenlenmiş veriler – çalışmalar ve araştırmalar Pazar Raporları, Pazar İzleme, iMac, MordorIntelligence

Ukrayna ve Enerji Talebi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya çapında insani ve ekonomik sonuçlara neden oldu. Özellikle, enerji endüstrisi ve tedarik zincirinde kullanılan güvenlik teknolojileri özellikle savunmasız hale geldi. Birçok petrol ve gaz şirketi için önemli olan Rusya’dan potansiyel tedarik kesintilerini azaltmaktır. Uzun vadede, sektör, hızla değişen bir enerji dünyasında dayanıklılığını güçlendirmelidir. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Özellikle Avrupa’daki enerji piyasaları, Ukrayna’daki savaştan önce zaten belirsiz bir durumdaydı. Pandeminin kritik sonrası aşamasını geçtikten sonra, küresel enerji talebi 2021’de zaten arzı aşmaya başlamıştı ve dengesizlik 2022’de yüzde 2’ye kadar yükselmişti. Bu pek az gibi görünmeyebilir, ancak bu yaklaşık olarak günlük iki milyon varil petrol eder. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Elektronik Bileşenler Kıtlığı

Elektrik mühendisliği ve endüstriyel elektronik kullanıcıları ve üreticileri tarafından büyük ölçüde hissedilen başka bir sorun, sözde bileşen kıtlığıdır. Pandemi sırasında dijital cihazlara olan talep büyük ölçüde arttı. Aynı zamanda, ABD’nin Çin teknolojilerine yönelik ambargosu, birçok yarıiletken üreticisinin Çin fabrikalarına güvenememesine neden oldu. Bazı müşteriler, diğerlerine sorunlar yaratan büyük bileşen stokları oluşturdu. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Örneğin, 4G’den daha fazla pasif bileşen gerektiren 5G mobil telefonlara olan yoğun talebi düşünün ve telekomünikasyon altyapısına daha fazla yatırım yapın. Ayrıca, artan AI yongalarına olan talep, hızlandırılmış veri merkezi inşaatları ve kripto para madenciliği donanımları da endüstrinin planlarını karmaşıklaştırdı. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Çin ve Moğolistan’da elektrik fiyatlarında artış, Tayvan’da su kıtlığı, Teksas’taki son derece sert kış ve Renesas’ın Japon tesislerinde yangın ve üretim bloğu gibi bazı olağanüstü olayları da göz ardı edemeyiz. Büyük yarıiletken üreticilerinin tahminlerine göre, bu durum bir iki yıl daha sürebilir. Bu arada, Ekim 2020’den beri elektronik bileşenlerin teslim süreleri bazı kategoriler için neredeyse 40 haftaya kadar arttı. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Fiyatlar açısından, yarıiletkenler piyasası belirli pazar kurallarına sahip bir oligopol olup, geçen yıl %80’e kadar fiyat artışları yaşandı. Fiyat artışları elektronik endüstrisinde kullanılan diğer ham maddeler için de daha yüksek olmuştur; bakır, çinko, kalay, altın, paladyum, gümüş, alüminyum ve PVC gibi. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Olumlu Trendler

Bu karanlık senaryonun ötesinde, bazı olumlu trendleri vurgulamak da adil olacaktır. İlk olarak, dijitalleşme ve yenilik için primler ve teşviklerle temsil edilen bir trenddir. İkinci trend, hizmetler ve yazılımla ilgilidir. Bu aşamada şirketler ayrıca – ve en önemlisi – hizmetler, yazılımlar ve çözümler ve örneğin sürdürülebilirlik, güvenlik ve bağlantılılık gibi unsurları dikkate alan yönler önermek zorundadır. Daha az atık, hurda ve çöp ile daha enerji verimli makinelerin işletilmesini sağlayan çözümler.

Üçüncü faktör eğitimdir. İşgücünden niteliksel bir sıçrama gereklidir. Sadece hat operatörleri ve makine bakımcıları değil, yeni yönetim ve dijital beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi de teşvik edilmelidir çünkü bunlar devam eden geçişi yönetmek ve yeni üretim ortamlarına doğru yaklaşmak için hayati öneme sahiptir. Sonra, 2023’ten itibaren Ukrayna öncesi ve pandemi öncesi dinamiklere geri dönmesi gereken uzun vadeli teknolojik trendler vardır.

Pazar büyümesini destekleyen temel faktörler, saha otobüsleri entegrasyonu ve intrinsik güvenli ekipmanlara giriş ve çıkış (I/O) kartlarıdır, ayrıca hasarları, kazaları ve yangın risklerini azaltmak için otomasyon sistemlerinin ve güvenlik cihazlarının artan kullanımıdır. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Diğer faktörler, bazı endüstrilerin hızlı dönüşümü (otomotiv, kara ve deniz araştırmaları), araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının artması ve üreticiler tarafından yenilikçi intrinsik güvenli ekipmanların tanıtılması büyümeyi olumlu yönde uyaracaktır. İntrinsik güvenliği destekleyen ve entegre eden başka bir temel faktör, uzaktan teşhis, haptik arayüzler, sanal ve artırılmış gerçeklik, akıllı DPI ve giyilebilir teknolojiler gibi dijital ve 4.0 teknolojilerinin kullanılmasıdır. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

I.S. ekipmanları küresel pazar payı endüstri başına (milyon dolar cinsinden)
Yeniden düzenlenmiş veriler – Çalışmalar ve araştırmalar Pazar Raporları, Pazar İzleme, iMac, MordorIntelligence

blog
Yorum yapılmamış

Functional safety trendsv

resel fonksiyonel güvenlik pazarı sıkı düzenleyici bir çerçeve ve stratejik endüstrilerin ve teknolojilerin büyümesi tarafından yönlendirilmektedir.  2021 yılında, fonksiyonel güvenlik pazarı Verified Market Research (VMR) tarafından 4.2 milyar dolar olarak değerlendirildi ve 2030 yılında 9.8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Functional safety trends

Ortalama büyüme oranı %11.2 olarak tahmin edilmektedir. Bu on yıl içinde, Asya-Pasifik bölgesi – başta Çin ve Hindistan – endüstrileşme süreçlerinin, çok uluslu şirketlerin güvenlik sistemlerinin büyük ölçekte benimsenmesine olan eğilimlerinin ve petrol ve gaz ile enerji gibi sıkı düzenlenen sektörlere yapılan yatırımların desteklediği en yüksek büyüme oranına sahip olması beklenmektedir. Sinyal İzolatör hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) ve IEC 62061 standartları ile İyi Otomatik Üretim Uygulamaları (GAMP), otomatik işlevsel güvenlik sistemlerinin uygulanmasına ilişkin referans kurallardır. Teknoloji teklifleri açısından, pazar acil durdurma sistemleri, güvenlik sensörleri ve anahtarlar, kontrolörler, güvenlik modülleri ve röleler, PLC’ler, aktüatörler, turbo makineleri kontrol sistemleri ve diğer aksesuar cihazlar olarak bölünmüştür.

Amaç senaryosuna göre, pazar işleme ve üretim endüstrileri, enerji üretimi ve diğer segmentlere ayrılmıştır. Küresel olarak, gıda, elektrifikasyon ve otomotiv, işlevsel güvenlik için en hızlı büyüyen endüstrilerdir. Makineler ve tesislerde güvenlik standartlarının zorunlu rolü de daha fazla büyümeyi teşvik ediyor. ELCON ADAPTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Sensörlerin kullanımı

Ürünler açısından, güvenlik sensörleri segmenti, stereoskopik görüş teknolojisi gibi yeniliklerin katkısıyla en hızlı büyüyen dinamiklere sahiptir. Güvenlik sensörleri, bir ölçüm veya sinyal iletimi başarısız olduğunda mantıksal bir çıktıyı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu güvenlik sensörleri, bir öğenin başarısız olduğu durumda, başka bir öğe operasyonları kontrol altına alır ve potansiyel tesis duruşunu veya üretim kesintisini önler. INTRİNSİCALLY SAFE ISOLATORS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Tipik olarak, güvenlik sensörleri, acil durdurma sistemleri (ESD), yüksek bütünlüklü basınç koruma sistemleri (HIPPS), yangın ve gaz izleme sistemleri (FGS), brülör yönetim sistemleri (BMS) ve turbo makine kontrol sistemleri (TMC) gibi sistemlerde kullanılır. Güvenlik sensörleri, makine hareketi ve konum algılama, araç verisi izleme ve otomatik sistem entegrasyonu gibi uygulamalar için yapılandırılmış işlevsel güvenlik sistemlerine entegre edilmiştir. SAFETY RELAYS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Benzer şekilde, işlevsel güvenlik sistemlerinin uygulanması için gereken yüksek maliyetler ve yatırımlar, bu pazarın genişlemesini kısmen engellemektedir. Bazı uygulamaların karmaşıklığı ve nitelikli personel eksikliği, tanıtımlarının önündeki ek engellerdir. İşlevsel güvenlik pazarının büyümesindeki bir başka engel, bu tür sistemlerin kullanımının faydalarına ilişkin farkındalık eksikliğidir.

Ayrıca, birçok endüstriyel şirket nitelikli güvenlik uzmanları bulmakta zorlanmaktadır. MULTİPLEXER SYSTEMS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Sonuç olarak, mühendisler, bilgisayar bilimcileri ve yetenekli ve sertifikalı teknisyenlerin, sağlam işlevsel güvenlik sistemleri tasarlamak için uyumlu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Yeni bir sistemin kurulumu ve doğrulaması sırasında zorluklar artar ve sistemin Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) gereksinimlerini tam olarak karşıladığından emin olmak son derece önemlidir. TERMİNATİON BOARDS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Dijital İnovasyon

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’nin (IIoT) giderek artan uygulaması, işlevsel güvenlik pazarı için mükemmel fırsatlar sunar, ancak bazı engeller dağıtımını yavaşlatır. IIoT, entegre güvenlik ve uyumluluk hizmetleri için yeni bir potansiyel temsil eder. Örneğin, basınç, seviye, akış hızı, sıcaklık ve titreşim algılayan sensörler, dijital teknolojilerle bilgi toplar ve tehlikeli maddelerle işlenen tesislerde güvenlik enstrümantasyon fonksiyonlarını (SIF’ler) doğrudan destekleme yeteneğine sahip izleme sistemlerine iletişim kurar.

IIoT, düşük maliyetli, düşük güç tüketimli mikroişlemcilerin kullanılmasının avantajlarını da sunar. IIoT, kritik durumların hızlı analizini ve yönetimini, ayrıca fiziksel sistemlerin sanal yönetimini sağlayarak performansı artırır. Siber-fiziksel sistemler (CPS’ler), makine ve tesisler arasında bilgi, kontrol ve komutların otomatik olarak değiştirilmesini sağlayan dijital teknolojilerin bir başka önemli unsurdur. SIL 2 hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Endüstri 4.0 modeli, sensörlerin, makinelerin ve BT sistemlerinin değer zincirinde birbirine bağlandığı IIoT, CPS ve diğer dijital teknolojilere dayanmaktadır. Üretim şirketlerinin Endüstri 4.0’ı geniş çapta benimsemesi, işlevsel güvenlik ve siber güvenliğin entegrasyonunu gerektirir ve programlanabilir elektronik cihazlardaki arızalarla ilişkili riskleri azaltır. Endüstri 4.0 ayrıca, sürekli tesis işletimi ve gereksiz duruşların önlenmesini sağlayan bir dijital dönüşüm vizyonu sunar. SURGE ARRESTERS hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.

Bu bağlamda, işlevsel güvenlik, bir ekipman veya cihazın ihtiyaç duyulduğunda güvenlik fonksiyonunu yerine getireceğinden emin olur. POWER SUPPLİES hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için sitede listelenen numaralarla iletişime geçin.